2019-12-18 08:38Pressmeddelande

Filminstitutets stöd stärker filmverksamhet i en tid då flera kommuner sparar på kulturen

Bilder från workshops i animation och digitala spel på Norrevångsskolan i Eslöv, som är en av de kommuner som fått stöd.Bilder från workshops i animation och digitala spel på Norrevångsskolan i Eslöv, som är en av de kommuner som fått stöd.

Höstens stödomgång till filmkulturell verksamhet för barn och unga har nu fördelats. Torsby, Vingåker, Skövde och Trelleborg är några av de kommuner som fått stöd, och ökad kunskap om filmkunnighet står i fokus. Samtidigt finns en oroande tendens att många kommuner sparar på kulturen, något som Filminstitutet vill motverka.

Svenska Filminstitutet har nu fattat beslut om höstens stöd till filmkulturell verksamhet för barn och unga. Totalt fördelades 1 300 000 kronor till 18 olika projekt. Syftet med Filminstitutets stöd är att ge barn och ungdomar möjlighet att fördjupa sina kunskaper om rörliga bilder, och att få kvalitativa filmupplevelser på biograf. Stöd ges till kommunal verksamhet för att initiera projekt, med målet att på sikt bli permanenta med lokala medel.

– Allt fler kommuner prioriterar tyvärr ner kultur och filmpedagogisk verksamhet. Vi satsar vidare på att sprida medvetenhet om att ökad kunskap om rörliga bilder är nödvändig för en stark demokrati. Där har detta stöd stor betydelse, menar Filminstitutets vd Anna Serner.

Flera kommuner, till exempel Kungsör och Sundbyberg, söker stöd för att starta upp skolbio, och flera kommuner söker stöd för filmkurser inom Kulturskolan.

Stödet ges också till utveckling av annan filmpedagogisk verksamhet. I höstens ansökningsomgång beviljas exempelvis Eslövs kommun stöd för att arbeta med metodutveckling kring hur film kan användas i skolans ämnen. Gävle kommun beviljas stöd för att fortsätta sin satsning på att alla förskolebarn och pedagoger ska få kunskap om rörliga bilder. Deras arbete följs av en följeforskare från Gävle Högskola.

Listan på alla som får stöd finns här.

Filminstitutets stöd för filmkulturell verksamhet för barn och ungdom kan sökas två gånger per år. 3,3 miljoner kronor beviljas varje år. Mer information här: www.filminstitutet.se/filmkulturstod.

Läs mer om insatser för att stärka kulturens roll för demokratin i denna debattartikel i DN den 15 december, där Filminstitutet är en av de kulturinstitutioner som skrivit under.

Beslut om stöd har fattats av Svenska Filminstitutets vd efter samråd med en särskild referensgrupp.

Handläggare för stödet: Malin Nygrenmalin.nygren@filminstitutet.se, 08-6651116.Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film.


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand