2020-09-09 15:19Pressmeddelande

Filminstitutet välkomnar krisstöd och extra medel till kulturen

I dag meddelade regeringen att kulturen ska stärkas med 1,5 miljarder i år och med ett extra tillskott om en miljard för budgetåret 2021.

Regeringen återkommer inom kort om den närmare fördelningen men meddelade på dagens presskonferens att produktion av film kan komma att omfattas av miljarden.

– Även om vi i dag inte vet exakt hur mycket av dessa medel som kommer filmbranschen till del, är beskedet en mycket viktig och positiv signal för filmen. Vi för kontinuerliga och konstruktiva samtal med Kulturdepartementet och Folkhälsomyndigheten, där vi beskriver vilka konsekvenser covid-19 har haft för branschen och vilka insatser som måste vidtas för att den ska kunna överleva, säger Anna Serner, Vd Svenska Filminstitutet.

– Pengarna har tillkommit för att regeringen glädjande ser att kulturen behöver en omstart. Det står klart att både återväxt och ökad inkludering har fått stå tillbaka under krisperioden. Vi ska nu föra samtal med alla delar av branschen, och med regionala företrädare, på vilket sätt nya pengar kan stärka denna omstart och förnyelse. Kultur och film framställs ibland som livets guldkant - något som förgyller vardagen. Men det är långt större värden som står på spel. Filmen är en otrolig viktig del av vår demokrati – den vidgar perspektiven och möjliggör ett fritt och inkluderande samhälle, avslutar Anna Serner.

För frågor kontakta:
Anna Serner, Vd Filminstitutet: anna.serner@filminstitutet.se, 08-665 12 70


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand
Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg