2017-09-21 08:00Pressmeddelande

Filminstitutet välkomnar en tryggad digitalisering av filmarvet

null

Foto: Mark Standley Regeringens budget innehåller bland annat bestående satsningar på film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken samt på filmarvet. Det anslag på 25 miljoner riktat till spridning och visning som regeringen beslutade om för perioden 2016-2019 föreslås nu permanentas i budgetförslaget. Därmed säkras en fortsatt stabil och förutsebar finansiering på samma nivå som idag. Regeringen beviljade 2013 Svenska Filminstitutet 40 miljoner kronor under fem år med start 2014 för att påbörja digitaliseringen av det svenska filmarvet. Från 2019 har initiativet saknat finansiering, vilket nu finns. – Det ökade anslaget handlar om digitaliseringen. All ny film som vi samlar in är digital och för att kunna visa den äldre filmen måste den digitaliseras. Regeringen har förstått att det här är en ny verksamhet som vi måste bedriva och inte något som ersätter den analoga verksamheten, säger Mathias Rosengren, chef för Filminstitutets filmarvsavdelning. Regeringen ser också positivt på resultatet av Filminstutets pilotprojekt som genomförts 2016-2017 för att sprida film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken. Satsningen blir nu bestående som en del i att tillgängliggöra film för fler. – Filmen speglar sin samtid och hjälper oss förstå och tolka både den och oss själva. Det känns både fantastiskt och skönt att leva i ett land som förstår filmarvets betydelse för våra kollektiva folkminnen och vår samtids utveckling in i framtiden, säger Anna Serner, vd Filminstitutet


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand
Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg
Torkel Stål
Analytiker
Torkel Stål