2020-06-25 12:21Pressmeddelande

Filminstitutet stödjer tre nya filmpedagogiska nationella minoriteter-satsningar

Skärmdump från Filmpool Nords satsning Filmriket, och Domino Kai, konstnärlig ledare Roma FilmfestivalSkärmdump från Filmpool Nords satsning Filmriket, och Domino Kai, konstnärlig ledare Roma Filmfestival

I maj lanserade Svenska Filminstitutet två nya stöd som ett led i det pågående arbetet att främja tillgången till film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken. Nu har de första stöden beviljats, och går till Roma Filmfestival, Filmpool Nord och Mediapoolen Västra Götaland.

Tre insatser för att arbeta filmpedagogisk och visa film på de nationella minoritetsspråken har beviljats stöd. Det är genom Filminstitutets nyinstiftade stöd, som delas ut till projekt som främjar tillgången till film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken – finska, meänkieli, jiddisch, romani chib och samiska. 

Sveriges internationella Roma Filmfestival får stöd för att inom ramarna för sin festival arrangera samtal och utställning om romer. Festivalens konstnärlige ledare Domino Kai tror på att film kan vara vägen till insikt: 

– Film är ett ypperligt redskap för att visualisera budskap och frågor kring vårt samhälle, till exempel mänskliga rättigheter, rätten till sin kultur, till sitt språk, att få vara den person en själv är född till och väljer att vara. Med analys, kunskap och perspektiv kan fördomar motverkas och bli till insikter om vem som ställer villkoren och vem som sätter normen, säger han.

Filmpool Nord erhåller medel för att utveckla sitt utbud och material kring nationella minoriteter för skolor. Detta på den filmpedagogiska plattformen Filmriket där skolor redan idag kan logga in gratis för att se, samtala och skapa film.

Slutligen får Mediapoolen Västra Götaland stöd för att satsa på ett tydligare filmutbud och material kring nationella minoriteter och arbeta för skolors kunskap om filmpedagogik.

– Vi ser fram emot fler ansökningar för insatser där filmen främjar arbetet med nationella minoriteter. Film ger också möjligheter att ge barn och unga en röst, och att på sikt själva utvecklas till framtida filmberättare. I detta möjliggörande kan Filminstitutets stöd skapa en viktig kunskapsbrygga, säger Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet.

Stödet kan sökas löpande av kommuner, regioner, visningsorganisationer med flera.

Läs mer här:
Stöd till projekt som främjar tillgången till film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken och Beviljade stöd våren 2020.

För frågor, kontakta:
Malin Nygren, projektledare Nationella minoriteter: malin.nygren@filminstitutet.se, 08-665 11 16


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand