2022-04-13 07:34Pressmeddelande

Filminstitutet på turné om sexualundervisning och film

Hjärtat (TriArt Film), Alltid Amber (Folkets Bio) Parning (TriArt Film), Pleasure (SF Studios), Slalom (Smorgasbord Picture House)Hjärtat (TriArt Film), Alltid Amber (Folkets Bio) Parning (TriArt Film), Pleasure (SF Studios), Slalom (Smorgasbord Picture House)

Sexualitet, samtycke och relationer har fått nya och mer ambitiösa skrivningar i läroplanen - och ett utökat uppdrag på lärarutbildningarna. Men hur tar man sig an ett sådant mångfacetterat ämnesområde? Genom film och rörlig bild förstås!

– Att vara filmkunnig innebär att kunna tolka, analysera och använda film och rörlig bild, en viktig del av att vara medie- och informationskunnig. Frågor kring sexualitet, samtycke och relationer kan vara komplexa och här har filmen unika möjligheter att öppna för samtal om dessa ämnen i skolan, säger Anette Novak, vd Svenska Filminstitutet.

Svenska Filminstitutet arrangerade redan våren 2021 ett webbinarium med titeln Sex, relationer och film där bland andra dåvarande minister för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, utbildningsminister Anna Ekström och filmregissören Ninja Thyberg medverkade. Nu är det dags för uppföljningsturnén som vänder sig direkt till lärarstudenter. Tillsammans med RFSU och Lärarförbundet Student träffar Filminstitutet några av landets lärarutbildningar. Redan 20 april besöks Stockholms universitet, därefter fortsätter resan till Karlstads universitet 9 maj och vidare till Umeå och Malmö under hösten. Adresser och anmälan nedan.

– I Lärarförbundet Student värnar vi lärarstudenternas rätt till en högkvalitativ utbildning. Omformuleringarna kring ämnet Sexualitet, samtycke och relationer kommer förmodligen innebära att det tar tid för undervisningsmaterial i bokform att uppdateras. Det öppnar upp för ett utmärkt tillfälle att ta filmen och den expertis som finns inom RFSU och Filminstitutet till hjälp, säger Titus Fridell, ordförande, Lärarförbundet Student.

Från och med hösten 2021 infördes sexualitet, samtycke och relationer som examensmål i så gott som samtliga lärarutbildningar i Sverige. Från 2022 tillämpas också förändringar i läroplanerna för att skapa en mer likvärdig undervisning. Filminstitutets turné visar filmens styrka när det kommer till att undervisa om känsliga frågor, bland annat genom att utgå från Ninja Thybergs guldbaggebelönade film Pleasure för att både möta frågor och initiera samtal om pornografi.

– Under 2021 års webbinarium pratade vi mycket om samtycke och hur filmen som inget annat medium kan gestalta vad det är. Det är också något som tematiseras på ett förtjänstfullt sätt i en film som Pleasure. Därför skriver vi också en filmhandledning till den, särskilt avsedd för just pedagoger, säger Pelle Ullholm, sexualupplysare på RFSU.

Läs mer om Filminstitutets material kring filmer som behandlar ämnet Sexualitet, samtycke och relationer
Filminstitutet.se/sexrelationerfilm 

Seminariet på Stockholms universitet
När: onsdag 20 april, kl 17-19
Var: Lokal B5 i Södra huset
Anmäl dig här

Seminariet på Karlstads universitet
När: måndag 9 maj, kl 17-19
Var: Fryxellsalen, 1B306
Anmäl dig här 

För ytterligare information, kontakta
Fatima Khayari, projektledare Svenska Filminstitutet
fatima.khayari@filminstitutet.se, 08-665 11 81Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg