2023-10-13 05:15Pressmeddelande

Filminstitutet ökar kunskapen om film för blivande lärare

Bild från And the King Said, What a Fantastic Machine. Foto: Alexander TikhomirovBild från And the King Said, What a Fantastic Machine. Foto: Alexander Tikhomirov

Under rubriken Lärarstudenter tittar på film vill Svenska Filminstitutet inspirera blivande lärare att använda film i undervisningen. Måndagen den 16 oktober visas den bioaktuella dokumentären And the King Said, What a Fantastic Machine för lärarstudenter på Södertörns högskola. Visningen följs av ett samtal under ledning av filmpedagogen Mikael Kowalski. Press är välkomna att delta och träffa arrangörerna.

Film har blivit det nya sättet att kommunicera – och barn och ungas självklara språk. Utbudet och möjligheterna är enorma och behovet av kunskap och vägledning minst lika stort. Mot bakgrund av detta har Filminstitutet under en längre tid samarbetat med flertalet lärarutbildningar för att bistå med fortbildning och utbildning för utövande och blivande lärare.

Ett av resultaten av dessa samarbeten är Lärarstudenter tittar på film, som arrangeras tillsammans med filmkonsulenterna i region Stockholm och Södertörns högskola.

Ingrid Forsler, forskare i medie- och kommunikationsvetenskap och lärare i mediepedagogik och bild på lärarutbildningen, Södertörn:

– Våra lärarstudenter berättar att film används mycket i skolan, men främst som ett sätt att förmedla innehåll och inte som en konst- eller kunskapsform i sig. Med det här initiativet vill vi uppmuntra blivande lärare att också ta upp filmen som språk i klassrummet. Många gånger saknas kunskap om vilka resurser som finns för lärare som vill visa, samtala om eller skapa film och det här samarbetet är ett sätt att introducera studenterna till några av dessa.

Måndagen den 16 oktober inbjuds lärarstudenter för att se och samtala om den uppmärksammade och biografaktuella filmen And the King Said, What a Fantastic Machine av Axel Danielson och Maximilien Van Aertryck. En dokumentär som sätter fingret på den centrala roll film och rörliga bilder spelar, historiskt och idag.

– I dagsläget är över hundra studenter anmälda, det om något tyder på att det finns ett sug efter att se och prata om film och filmpedagogik, säger Fatima Khayari, projektledare Barn & unga på Filminstitutet.

Lärarstudenter tittar på film
Datum
: Måndag 16 oktober
Tid: kl 15.00-17.30
Plats: Södertörns högskola, sal MA636

Press är välkomna att delta, på plats finns alla aktörer bakom eventet. För mer info och frågor, hör av er till Filminstitutets projektledare Fatima Khayari, som också kommer att delta vid visningen: fatima.khayari@filminstitutet.se 076-537 13 93.Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand