2021-12-01 10:46Pressmeddelande

Filminstitutet guidar unga genom filmhistorien

Med En filmhistorisk resa erbjuder Filminstitutet ett nytt webbaserat undervisningsmaterial för landets alla högstadieskolor. Exklusiva filmklipp, texter och handledningar kring filmens uppbyggnad och utveckling ger lärare och elever ingångar till innovationer som förändrat förutsättningarna för filmisk gestaltning.

– Med det här materialet vill vi tydliggöra varför filmkunnighet är en nödvändighet. I en värld av rörliga bilder behövs kunskap om filmhistorien och hur den har format dagens bildvärld. Med hjälp av klipp från några av de allra första svenska filmerna fram till 2000-talet visar vi hur filmteknik, som idag enkelt kan göras i mobilen, växte fram under förra seklet, säger Mathias Rosengren, tf vd Svenska Filminstitutet och avdelningschef Filmarvet.

– Det här är ett material som kan användas direkt i undervisningen. Många pedagoger efterlyser verktyg för att arbeta med film och rörlig bild i skolan. Filmen är ett språk som precis som skriven text bör ägnas betydligt mer undervisningstid. I slutändan är det en fråga om demokratiska rättigheter. Och vilket sätt är bättre än att visa hur filmens språk faktiskt vuxit fram? säger Malin Nygren, projektledare En filmhistorisk resa.

Bland filmerna som finns med i undervisningsmaterialet märks Dunderklumpen (1974) av Per Åhlin, Fucking Åmål (1999) av Lukas Moodysson, Flickan i frack (1926) av Karin Swanström, Fimpen (1974) av Bo Widerberg, Belleville Baby (2013) av Mia Engberg, och Sången om den eldröda blomman (1919) av Mauritz Stiller.

En filmhistorisk resa är kopplat till läroplansmålen inom svenska, svenska som andraspråk och bild. Det är fritt att använda för alla.

Läs mer här: www.filminstitutet.se/enfilmhistoriskresa

Se vår trailer för En filmhistorik resa nedan!

För ytterligare information, kontakta Malin Nygren: malin.nygren@filminstitutet.se eller 08-665 11 16.Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand