2020-05-25 14:34Pressmeddelande

Filminstitutet ger tillfälligt stöd till produktionsbolag med anledning av covid-19

Idag sjösätter Filminstitutet ett tillfälligt stöd, riktat till produktionsbolag med kontinuerlig produktion av lång spel- och dokumentärfilm.

Stödet möjliggörs genom en omfördelning av 30 miljoner kronor som ackumulerats från tidigare års oanvända efterhandsstöd. Omfördelningen påverkar inte årets budget för befintliga utvecklings- och produktionsstöd 

– Många av arbetstillfällena i svensk filmbransch utgår från produktionsbolagen, inte minst för frilansare. Det är viktigt att understryka att det vi gör nu är en omfördelning av våra egna medel, men det behövs mer. Vi och svensk filmbransch hoppas förstås på nya medel från regeringen, säger Anna Serner, vd Filminstitutet

Stödet är ett utvecklingsstöd med syfte att bidra till fortsatt utveckling och kontinuitet av värdefull svensk film. Utbetalning av beviljade stöd beräknas ske strax efter midsommar. 

För frågor kontakta:
Anna Serner, vd Filminstitutet: anna.serner@filminstitutet.se 08-665 12 70 Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg