2023-12-18 07:42Pressmeddelande

Filminstitutet ger stöd till barn och unga i 14 kommuner

Ung Film Tyresö är en av stödmottagarna i denna omgång. Foto: Tyresö kulturförvaltningUng Film Tyresö är en av stödmottagarna i denna omgång. Foto: Tyresö kulturförvaltning

Filminstitutet har nu fördelat höstomgångens stöd till filmkulturell verksamhet för barn och unga. Totalt har 1,3 miljoner kronor delats ut, från Ängelholm i söder till Krokom i norr.

15 projekt fördelade över 14 kommuner i åtta regioner, delar på sammanlagt 1 323 500 kronor. Stödet kan sökas högst tre år i sträck och två projekt som nu erhållit sitt tredje och sista utvecklingsstöd är Kamerans ABC i Gävle kommun och skolbio i Nacka kommun.

Ett av de nya projekt som erhållit stöd denna omgång är Ung Film Tyresö, tänkt att vara en inspirerande plats där ungdomar kan mötas kring filmskapande där de också kan se varandras filmer. Medlen kommer bland annat att användas till att bemanna kommunens upprustade mediastudio med en pedagog på kvälls- och eftermiddagstid, regelbundna träffar med Filmclub (en klubb för filmintresserade ungdomar) och att hålla en årlig filmfestival där årets produktioner visas upp. I projektet ingår planer för att göra mediastudion mobil så att filmklubbsträffarna även kan ske i bland annat en nyinvigd lokal i ett socioekonomiskt utsatt område. Ung Film Tyresö är ett samarbete mellan Kulturförvaltningens enheter: Kulturskolan, Tyresös fritidsgårdar, biblioteket och Kulturenheten.

– Tack vare stöd från Svenska Filminstitutet kan Tyresö kommun genom projektet Ung Film Tyresö bygga kvalitativ filmverksamhet där ungdomar, oavsett förutsättning eller bakgrund, kravlöst kan utforska film. Stödet möjliggör bland annat att vi kan hålla en mediastudio öppen, som vi hoppas ska bli en kreativ hubb och ett forum för ungas röster där ute, säger Inger Lundin, Förvaltningschef på Tyresö kommun.

Några av de andra kommuner som får stöd i denna omgång är Värnamo, Ludvika, Sundbyberg, Kungsör, Upplands-Bro, Järfälla och Öckerö.

Se listan på samtliga stödmottagare här.

I sitt arbete för att öka filmkunnigheten hos barn och unga i hela landet, fördelar Svenska Filminstitutet årligen drygt 3 miljoner kronor i stöd till filmpedagogisk verksamhet för barn och unga. Stödet kan sökas två gånger per år. Läs mer om stödet här.

Filminstitutet har även riktade stöd för att främja tillgången till film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken. Läs mer här


För mer info, kontakta
David Sundquist Ballester, handläggare: david.sundquist.ballester@filminstitutet.seOm Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand