2023-06-13 06:39Pressmeddelande

Filminstitutet fördelar stöd till barn och unga i 17 kommuner

Bild från initiativet Filmplats i Marks kommun.Bild från initiativet Filmplats i Marks kommun.

Filminstitutet har nu delat ut vårens stöd till filmkulturell verksamhet för barn och unga. Sammanlagt närmare 1,7 miljoner kronor fördelas mellan 22 projekt spridda över 17 kommuner i tio regioner. Bland dem som fått de högsta stödbeloppen finns Falkenbergs kulturskola, Jönköpings kommun och Falu kommun.

– Det är glädjande att se hur många projekt som initieras för barn och unga. Filminstitutets stöd kommer bland annat att bidra till att barn och unga får ta del av en mångfald av filmer genom skolbio och lära sig nya verktyg och språk att berätta genom att skapa film. Dessutom kommer pedagoger från norr till söder att få stärka och utveckla sina kunskaper och kompetenser inom filmområdet, säger Lena Ek, handläggare på Filminstitutet.

En av de kommuner som beviljats stöd är Marks kommun i Vätra Götalands län som får medel för en rad insatser, bland annat Barnens Filmdag med ett fullspäckat filmprogram för barn i åldrarna 2–12 år. För de lite äldre satsar kommunen på Filmplats i samverkan med KulturUngdom, en mötesplats för ungdomar som vill utvecklas och inspireras inom film. I samband med Nycirkusfestivalens tioårsjubileum genomförs också ett stumfilmsprojekt. Här möts film, musik och cirkus när visningar av stumfilmsklassiker blandas med ungdomarnas egna stumfilmer som skapats inför festivalen.

– Vi i Marks kommun är så otroligt glada över stödet från Svenska Filminstitutet som möjliggör fantastiska filmhändelser under det kommande året! Vi ser fram emot mötesplatsen Filmplats där deltagarna bland annat kommer att få delta i workshops och möjlighet att skapa film tillsammans med andra; Barnens filmdag där vi kommer att erbjuda workshops och fantastiska filmvisningar, och slutligen stumfilmsprojektet som avslutas med en nostalgisk stumfilmskväll, säger Evelina Nekby, utvecklingsledare i Marks kommun.

I Umeå samarbetar Kulturskolan med KulturAkademin Storuman och Film i Västerbotten som får stöd för projektet Northern Film, en plattform för unga västerbottniska  filmskapare mellan 13 och 19 år. Bland aktiviterna ingår ett årligt filmläger i fjällmiljö, där ungdomarna får genomföra en storfilmsproduktion i liten tappning.

Även Skellefteå kulturskola har tilldelats stöd för ett projekt med fokus på att se, samtala om och göra film. Den påbörjade skolbioverksamheten fördjupas med verktyg för att diskutera, analysera och skapa film.


Se listan på samtliga stödmottagare här


Om det filmkulturella stödet

I sitt arbete för att öka filmkunnigheten hos barn och unga i hela landet, fördelar Filminstitutet årligen drygt 3 miljoner kronor i stöd till filmpedagogisk verksamhet för barn och unga. Stödet kan sökas två gånger per år, den 31 mars samt 15 oktober. Läs mer om stödet här.

För mer info och frågor, kontakta
Lena Ek, handläggare, Regioner, barn och unga: lena.ek@filminstitutet.seOm Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand