2019-11-21 07:00Pressmeddelande

Filminstitutet fördelar drygt 13 miljoner kronor till utveckling av Sveriges biografer

Visir Bio i Leksand är en av de biografer som fått stöd till biografutveckling.Visir Bio i Leksand är en av de biografer som fått stöd till biografutveckling.

Svenska Filminstitutet har fördelat sammanlagt 13,2 miljoner till biografer i Sverige, inom stödet till utveckling av biografverksamhet. Totalt har biografer på 120 orter över hela landet fått stöd.

Syftet med stödet är att stärka och utveckla biografstrukturen i Sverige. Detta för att öka filmutbudets möjligheter att nå en större publik, och att stärka biografens position, med målet att öka både intäkter och antalet besökare. Stödet kan gälla allt från upprustningar i biograflokalen i form av ny teknik eller komfort, till investering i nya digitala kommunikationskanaler. 

– Det här har varit ett fantastiskt sätt för oss att ge mindre biografer möjlighet att göra större investeringar och slipa sina verksamheter. Utvecklingsstödet är ett särskilt uppdrag från Kulturdepartementet som löpt 2016-2019, för att stärka biografer i hela landet, säger Elin Torestad, ansvarig biografstöd på Filminstitutet.

Totalt 13 190 000 kronor har delats ut, fördelat till 92 biografägare av 125 biografer på 120 orter i Sverige. Från Boden, Umeå och Gideå i norr till Ystad, Sjöbo och Eslöv i söder. Här är kommentarer från några av stödmottagarna:

– Att kunna skapa en trevlig miljö där biopubliken trivs och komma tillbaka till känns som en självklarhet som gynnar alla. Tyvärr har inte alla biografer tillräckligt med resurser för att kunna åstadkomma detta ur egen ficka. Biografstödet är ett jättebra sätt som möjliggör för alla som vill, att kunna utveckla sin verksamhet genom en teknisk upprustning, marknadsföring eller varför inte publikarbete. Det är fantasin som sätter gränsen för vad biografstödet kan användas till, om det bara är för att underlätta vardagen eller sätta guld på tillvaron, säger Sandra Holmström, biografföreståndare för Folkets Hus Säter.

– Så viktigt med SFI-stödet för oss småbiografer i fråga om att utveckla filmkulturen och vara ett ljust, tillgängligt, inkluderande och viktigt inslag i människors vardag i en orolig tid, säger Anders Frisk, biografägare Kulturhusets biograf i Mölnlycke och Möllan bio i Mölndal.

– Sedan momshöjningen så är det här stödet nödvändigt för oss för att vi ska kunna fortsätta att investera och utveckla våra biografer, säger Tomas Forsberg, biografägare Metropol i Karlshamn och Centrumbiografen i Ronneby.

Hela listan med biografer och stödbelopp finns här.

För frågor, kontakta Elin Torestad, handläggare Distribution & visning på Filminstitutet, elin.torestad@filminstitutet.se, 08-665 11 94.


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand