2021-06-01 10:44Pressmeddelande

Filminstitutet fördelar 1,8 miljoner till filmkurser och filmvisning för barn och unga

I Jokkmokks kommun bedrevs skolbio redan 1925, nu har kommunen beviljats stöd för att stärka skolbioverksamheten. Bild från Filminstitutets bildarkiv.I Jokkmokks kommun bedrevs skolbio redan 1925, nu har kommunen beviljats stöd för att stärka skolbioverksamheten. Bild från Filminstitutets bildarkiv.

Trots stängda biografer och pandemirestriktioner blickar nu flera kommuner framåt och satsar på filmkurser och skolbio i höst. Genom stödet till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom fördelas nu 1,3 miljoner till olika verksamheter. Sex projekt har under våren också fått stöd för att tillgängliggöra film på de nationella minoritetsspråken. Till dessa projekt fördelades totalt 514 000 kronor.

Under den tid vi har varit drabbade av pandemin har många som tidigare sökt våra stöd tvingats ställa om och flytta fram sina projekt. När biograferna nu öppnar upp igen och restriktionerna lättar hoppas vi att de ser möjligheterna för en nystart, så att fler barn och unga får tillgång till skolbio och filmskapande inom ramarna för skolan och Kulturskolan, säger Malin Nygren, handläggare på Filminstitutet.

Totalt har 20 kommuner sökt och beviljats medel ur vårens filmkulturella stödpott. Bland annat har Jokkmokks kommun erhållit stöd för att stärka skolbion och kulturskolans filmkurser. I Västervik tilldelas elevhälsan medel för att använda film som en del i det identitetsstärkande arbetet för elever med neuropsykologiska funktionshinder. I Skarpnäck, Stockholm stad, kommer stödet att användas till filmpedagogiskt arbete i samband med en filmfestival, och i Arboga för att arbeta med film i samverkan med kommunens idrottsklubbar.

– Stödet ger oss möjlighet att stärka filmämnet inom kulturskolan genom att skapa samarbeten mellan bild- och filmläraren och idrottsrörelsen där vi når många ungdomar som vi idag inte når ut till, menar Ingeborg Söderwall, tf enhetschef för Kulturskolan Arboga.

Bland dem som ansökt om medel för projekt som främjar de nationella minoritetsspråken syns Tehara Media, som beviljas stöd för arrangerandet av romska filmaftnar, och Pajala kommun, som får medel för filmkurser på meänkieli.

– Om vi inte fortsätter synliggöra och lära ut språket riskerar vi att meänkieli dör ut. Att erbjuda minoritetsspråk på kulturskolan kan möjliggöra en stolthet hos barnen, och skapa en vilja att kunna tala och även arbeta på minoritetsspråk i framtiden, säger Sarah Ramsay på Pajala kommun.

Varje år fördelar Filminstitutet 3,3 miljoner kronor i stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom, och en miljon kronor i stöd till projekt som främjar tillgången till film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken.

Mer om stöden:
www.filminstitutet.se/filmkulturstod
www.filminstitutet.se/nationella-minoriteter

Lista över alla som beviljas stöd för barn/unga-satsningar, våren 2021:
Stöd till lokal filmkulturell verksamhet för barn och ungdom
Stöd till lokal filmkulturell verksamhet/spridning och visning för barn och ungdom på de nationella minoritetsspråken

För frågor, kontakta Malin Nygren, handläggare och projektledare nationella minoriteter: malin.nygren@filminstitutet.seOm Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand