2021-09-08 09:00Pressmeddelande

Filmen i kulturskolan – ny rapport

Region Hallands filmläger på Katrinebergs folkhögskola 2018. Foto: Johanna AnderssonRegion Hallands filmläger på Katrinebergs folkhögskola 2018. Foto: Johanna Andersson

Film i kulturskolan är ett område som växer stadigt. Förra året tog Svenska Filminstitutet initiativet till att tillsammans med föreningen Filmregionerna bilda ett nationellt nätverk med kulturskolechefer. Under hösten genomfördes en kartläggning över filmverksamheten i kulturskolan, den första i sitt slag. Nu presenteras rapporten, som visar att behovet av både kompetenshöjning och ekonomiskt stöd är stort.

Film i kulturskolan är fortfarande ett litet men snabbt växande område. För att stödja utvecklingen av filmverksamhet i kulturskolan startade Filminstitutet tillsammans med föreningen Filmregionerna under våren 2020 ett nationellt nätverk, bestående av kulturskolechefer från hela Sverige. Snabbt konstaterades behovet av en fördjupad kartläggning av den filmverksamhet som finns, liksom fortbildning och nätverk för filmpedagoger verksamma i kulturskolan. Såväl det nationella nätverket som den rapport som nu presenteras är de första i sitt slag för området film i kulturskolan.

– Många tackar kulturskolan för det svenska musikundret. Idag uttrycker allt fler barn att de vill lära sig mer om film. Men för att ge unga möjlighet att utveckla kunskap inom rörlig bild och dessutom utveckla talang som i framtiden kan berika den svenska filmproduktionen behövs fortbildning och kompetenshöjning bland kulturskolepedagogerna, liksom ekonomiska resurser. Med Filminstitutets nätverksarbete hoppas vi kunna bidra till att fler kulturskolor startar filmverksamheter runt om i Sverige, säger Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet.

Här är några slutsatserna från kartläggningen, som genomfördes läsåret 20/21:

  • Den kompetensmässiga spridningen bland pedagogerna är stor. Från kulturskolepedagoger som inom ramen för sin anställning undervisar i film utifrån sin pedagogiska kompetens och ett intresse för rörlig bild, till de tillfälligt anlitade filmskapare som kan det konstnärliga hantverket men saknar pedagogisk kompetens.

  • Kulturskolorna önskar fortbildning, kunskaps- och erfarenhetsutbyte och nätverk. Samt, på en nationell nivå, ekonomiska stöd.

  • Det är en utmaning att locka deltagare till kulturskolan. En överraskande slutsats, som kan förklaras med att dilmen som ämne i kultuskolans utbud är relativt nytt, och ställs i relation till musik och andra mer väletablerade ämnen.

– Rapporten visar att det behövs insatser på olika nivåer för att stärka filmverksamheten inom kulturskolan. Vi är väldigt glada över att det nu finns ett etablerat nätverk från lokal till nationell nivå inom filmområdet. Genom det ökar våra möjligheter till att utveckla verksamheten så att fler barn får möjlighet till kulturutövande, säger Torgny Sandgren, generalsekreterare Kulturskolerådet.


Läs och ladda ner rapporten här: Fördjupad kartläggning av film i kulturskolan


Rapporten följs upp av webbinariet Låt kameran rulla – starta och utveckla film som ämne i din kulturskola! onsdag 20 oktober, kl. 14.00-15.30. Webbinariet arrangeras av Filminstitutet i samarbete med föreningen Filmregionerna och inbjudan kommer att skickas ut till Sveriges alla kulturskolor.

Målet med rapporten och webbinariet är att inspirera och underlätta för fler kulturskolor att börja med filmverksamhet, alternativt utveckla den verksamhet som redan finns. Kunskap om den rörliga bilden är idag, och ännu mer i framtiden, en nödvändig färdighet för att kunna vara en aktiv medborgare i ett demokratiskt samhälle. Mer film i kulturskolan ger också en bred bas för framtidens professionella filmskapare. Branschen behöver nya röster med olika bakgrund och perspektiv som fortsätter att utveckla konstarten film.

Skolbiorapporten 2021
Nästa vecka släpps Filminstitutets årliga skolbiorapport, med fokus på hur skolbioverksamheten kan återstartas efter pandemin. Håll utkik.

Filmarkivet.se – För klassrummet
På Filmarkivet.se finns sektionen För klassrummet som kan användas i undervisningen i grundskolan och på gymnasiet. Här finns ett hundratal filmer under tretton teman som går att använda främst i samhällskunskap, geografi och historia, men även i svenska och bild. Varje tema har försetts med ett pedagogiskt material samt rekommendationer angående skolämne och årskurs. Filmarkivet.se är ett samarbete mellan Svenska Filminstitutet och Kungliga biblioteket.

För ytterligare information, kontakta
Annika Gillegård, regional samordnare Film och samhälle: annika.gillegard@filminstitutet.se, 076-501 16 71
Torgny Sandgren, generalsekreterare Kulturskolerådet: generalsekreterare@kulturskoleradet.se, 070-671 79 462Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand