2022-03-17 09:07Pressmeddelande

Filmarkivet.se tillgängliggör Immigrantfilmer

Jordmannen (1980) av Muammer Özer och Monos (1974) av Babis Tsokas. Jordmannen (1980) av Muammer Özer och Monos (1974) av Babis Tsokas.

Under 1970- och 80-talen uppstod en helt ny filmscen i Sverige, bestående av inflyttade regissörer från övriga världen. Filmerna, som skildrade det ofta svåra livet som inflyttad kulturarbetare, gjordes med låg budget och de flesta fick aldrig någon biografdistribution. Nu har ett antal av filmerna restaurerats och digitaliserats, och finns samlade på Filmarkivet.se under temat Immigrantfilmare – en del av den svenska filmhistorien som annars kunde gått förlorad.

Från andra världskriget och i synnerhet från 1960-talet och framåt började Sverige på allvar att öppnas för världen. Arbetskraftsinvandrare och flyktingar kom till Sverige från bland annat Grekland, Turkiet, Latinamerika och Iran och bland dem fanns filmskapare. Inom organisationer som Filmverkstan, Kaleidoscope, Arbetsgruppen för film och Tensta Filmförening gjordes mängder av filmer under 1970- och 80-talen med små budgetar av filmare från olika delar av världen. Filmerna gjordes oftast utanför de etablerade kanalerna och har därmed sällan bevarats eller synliggjorts.

Lars Gustaf Anderssons och John Sundholms forskning har de senaste åren haft stor betydelse för att lyfta fram den här till stor del borttappade pusselbiten i den svenska filmhistorien. Genom deras arbete har också filmer kunnat lokaliseras på nytt. Filminstitutet har tagit emot flera av filmerna till sitt arkiv och digitaliserat och restaurerat dem. Nu publiceras ett antal filmer på Filmarkivet.se under temat Immigrantfilmare.

– Det här är en spännande del av Sveriges historia som nu blir presenterat och tillgängligt för en ny publik. En generation av filmare som kom till Sverige under 1970-talet och framåt, och som ger sin bild av sin nya tillvaro. Det är svenska filmberättelser som inte fått ta plats i den vanliga repertoaren, och en viktig del av vårt svenska filmarv. Vår förhoppning framåt är att fler filmer ska kunna läggas till temat, säger Lova Hagerfors, chef Tillgängligt filmarv.

Grekiskfödde regissören Babis Tsokas medverkar med flera filmer, bland annat Monos (1974) som är Tensta filmförenings första film och som skildrar en ensam invandrarynglings dag i Stockholm.

– Att göra de här filmerna var de mest lyckliga stunderna i mitt liv. Jag upptäckte för första gången, tillsammans med hundratals ungdomar i Tensta, film som ett nytt språk i det nya landet Sverige. Det gav mig ett spännande yrkesliv med enorma utvecklingsmöjligheter inom film. Det är fantastiskt att filmerna idag är tillgängliga för allmänheten genom Filmarkivet.se. Vem trodde det då? säger Babis Tsokas.

Den svensk-turkiske regissören Muammer Özer står bakom kortfilmen Jordmannen från 1980:

– Filmen handlar om den svaga människans existentiella kamp i ett främmande land. En symboliskt laddad berättelse som skildrar hur andra krafter styr vårt öde. Vad händer när utsatta människor hamnar i utanförskap? Vad ska de göra? Vart ska de flytta? Hur ska de flytta? Leva och dö? Detta är kärnfrågorna som lyfts i filmen och som de flesta invandrare tar ställning till. Förhoppningen är att skapa kännedom kring invandring och invandrare, att tittaren även får en inblick i deras liv från en annorlunda vinkel, säger Muammer Özer.

Några av de andra filmer som nu presenteras för en ny publik är Cholo soy (1992) av César Galindo, Hägringen (1981) av Guillermo Alvarez, Jag önskar jag hade en son (1975) av Sergio Castilla och Gränser/Borders (1977) av Bahadir Tosun.


Läs mer och se alla filmerna här: Immigrantfilmer på Filmarkivet.se


Immigrantfilmerna är en del av temat Exil. Våren 2022 utforskar Filminstitutet exilens plats inom filmen genom att lyfta fram och diskutera filmer om förlust, att lämna ett hem, att komma till en ny plats och att längta tillbaka. Läs mer här.

Filmarkivet.se har du möjlighet att se unikt rörligt bildmaterial ur arkiven som nu tillgängliggörs på nytt; främst kort-, dokumentär-, journal- och reklamfilm, som speglar ett svenskt århundrade i förvandling och framväxten av dagens samhälle. Filmarkivet.se är ett samarbete mellan Svenska Filminstitutet och Kungliga biblioteket.

För frågor, kontakta
Arash Kermanshahani, redaktör Filmarkivet.se: arash.kermanshahani@filminstitutet.se, 08-665 11 95.



Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand