2015-05-11 08:59Pressmeddelande

Filmåret i siffror 2014

null

Streamad film har nu slagit igenom på allvar. Barnfamiljer blir en allt viktigare målgrupp för biograferna. Intresset för filmer från Norden ökar internationellt. Men 2014 var också ett tufft år för producenterna, och för jämställdheten inom svensk film innebar året både framgångar och nya hinder. Det visar Svenska Filminstitutets rapport Filmåret i siffror 2014 som nu är här. Filmåret i siffror 2014 innehåller en översikt över alla svenska långfilmer som hade premiär under året. Statistiken täcker även publiken till svensk film, jämställdhet, den totala filmkonsumtionen och den svenska biografmarknaden. I år redovisar vi för första gången ytterligare uppgifter om finansiering av film, om svensk film i utlandet och om utbudet av filmer från olika världsdelar i Sverige. 2014 var som sagt ett tufft år för producenterna. Intäkterna från dvd-marknaden fortsatte att falla och det kompenserades inte av ökade intäkter från vod-tjänster. Konkurrensen om utrymmet på biograferna var stenhård, och utgångsläget var en redan svag struktur med ett stort antal små bolag med begränsade resurser till utveckling. Mer sådana resurser är en viktig fråga om svensk film ska kunna hävda sig på marknaden. För första gången nåddes Filmavtalets mål om jämn fördelning bland regissörer under 2014, sett till de stöd som Filminstitutets konsulenter fördelat. Flera av de högsta stödbeloppen fördelades också till filmer regisserade av kvinnor, exempelvis Den allvarsamma leken av Pernilla August. Samtidigt var andelen av filmerna med en kvinna som regissör betydligt lägre sett till automatstödet, liksom sett till filmer som hade biopremiär 2014. Möjligheterna för att tillgängliggöra kortfilmer på nya sätt är stora. Det finns ett samband mellan skärmstorlek och hur lång tid en person är beredd att se på skärmen, vilket är positivt för kortare filmer. Ett nytt format mellan kortfilm och långfilm skapas inom den nya satsningen Moving Sweden. Läs om detta och mycket mer i Filmåret i siffror 2014! Rapporten finns att läsa som pdf (se nedan). Vill du beställa ett tryckt exemplar av Filmåret i siffror 2014, kontakta Ida Kjellgren (ida.kjellgren@sfi.se, 08-665 12 58).  Läs mer Filmåret i siffror (pdf)


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand
Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg
Torkel Stål
Analytiker
Torkel Stål