2014-05-12 11:11Pressmeddelande

Filmåret i siffror 2013

null

Svenska Filminstitutets rapport Filmåret i siffror 2013 är äntligen här. Rapporten visar att 2013 var ett starkt år för svensk film. Men det finns ekonomiska svårigheter i branschen som kan leda till problem på längre sikt. Svensk film ökar jämställdheten i det totala filmutbudet.   Filmåret i siffror 2013 innehåller en översikt över alla svenska långfilmer som hade premiär under året. Men statistisken täcker även utländska filmer med svensk biopremiär, och svarar på frågor som exempelvis vilka dialogspråk som hördes i filmutbudet 2013. Andelen filmer med en kvinna som regissör ökade - 27 % av alla svenska långa spelfilmer med biopremiär under året, 38 % av de som beviljades produktionsstöd av Svenska Filminstitutet. Ny statistik visar att 15 % av alla premiärsatta filmer (inklusive utländska filmer) hade en kvinna som regissör. Men statistiken visar också att medan ungefär lika många svenska filmer hade blandad huvudroll eller en man i huvudrollen var det betydligt färre filmer som hade en kvinna i huvudrollen. Under året ökade biobesöken för svensk film och den svenska marknadsandelen ökade till 24,8 % - Monica Z var den mest sedda svenska filmen. 2013 innebar också internationella framgångar för svenska filmer, bland annat Searching for Sugar Man, Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann, Vi är bäst! och Resan till Fjäderkungens rike. Svensk film hade en stark närvaro på internationella filmfestivaler och Sydkorea var det land som flest svenska filmer såldes till under året. Jämfört med föregående år fick färre filmer stöd från Svenska Filminstutet 2013. Filmerna hade lägre budgetar, även inräknat automatstödet, ett tecken på att det råder ekonomiska svårigheter i branschen och det finns en osäkerhet inför framtiden. Ändå var antalet svenska långfilmer som hade premiär under året det högsta på hela 2000-talet. Trots ett ökat antal filmer utan stöd står Svenska Filminstitutet för nästan en fjärdedel av en snittbudget för svensk lång spelfilm. Bortsett från producenterna själva gör det Svenska Filminstitutet till den främsta finansiären av svensk film. När det gäller teknologi kan det konstateras att vid årsskiftet 2013/2014 var drygt 91 procent av biografsalongerna digitaliserade. Intresset för 3D-filmer håller i sig - andelen besök som var på 3D-film ökade något under året. Något som däremot minskade var försäljningen av köpfilm. Läs mer Filmåret i siffror (pdf)Läs mer Filmåret i siffror (pdf)


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand
Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg
Torkel Stål
Analytiker
Torkel Stål