2010-08-09 01:58Pressmeddelande

Ett litet filmmuseum på sfi.se

null

Foto: Svenska Filminstitutet/SF Svenska Filminstitutet presenterar nu valda delar av sin samling av filmrelaterade föremål i form av ett litet "museum på nätet". Några föremål från denna filmhistoriska samling har tidigare visats på en rad utställningar, men i avsaknad av ett rikstäckan Den enda kostym som finns bevarad från stumfilmen Gösta Berlings saga bars av Greta Garbo. Foto: Svenska Filminstitutet/SFDet är Filmarkivet i Rotebro, med Markus Blomfeldt i spetsen, som förvaltar samlingarna som lånas ut till olika museer i Sverige och utomlands. Till exempel så bestod förra årets succéutställning I huvudrollen: Stockholm på Stockholms stadsmuseum av många föremål inlånade från Filminstitutets samlingar.- Föremålen i Filminstitutets filmhistoriska samlingar bär på berättelser från över hundra år av svensk filmhistoria. Det är väldigt roligt att med Filmmuseet på nätet kunna visa åtminstone några av dessa spännande och i många fall unika föremål för en filmintresserad allmänhet, säger Patrik Bernhardt, webbmaster på Filminstitutet.I samlingarna finns kameror, ljud- och ljusteknik från både filminspelningar och ateljéer, filmprojektorer, biografinredning, laboratorieutrustning, kostymer, rekvisita, scenografiföremål, tidiga optiska apparater, filmpersonrelaterade föremål m.m. Sammanlagt rör det sig om över två tusen föremål!Den filmhistoriska föremålsamlingen har byggts upp under en lång tid. Filmrelaterade föremål började samlas in redan på 30-talet då Filmhistoriska samlingarna bildades. Sedan dess har samlandet av filmföremål pågått kontinuerligt och fortsätter i något mindre omfattning än i dag. En stor del av Filminstitutets samling består av föremål som donerades av Gustav Roger, tidigare filmateljéchef i Råsunda, som räddade gammal inspelningsutrustning när Svensk Filmindustri lade ner sin ateljé 1969.Efter att ha fotograferat alla föremål har Filminstitutet valt ut några av särskilt intresse, och för att synliggöra denna spännande del av den svenska filmhistorien tillgängliggör vi dem på sfi.se tillsammans med den kunskap vi har om hur de användes.Filmmuseet på webben Biografmuseet i SäterGarbosällskapet/utställningen i HögsbyFilmmuseet i Kristianstad


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand
Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg
Torkel Stål
Analytiker
Torkel Stål