2013-08-26 07:54Pressmeddelande

Emma Gray Munthe redaktör för Filminstitutets nya sajt

null

Foto: Kristina Sahlén Filminstitutet har anlitat filmjournalisten Emma Gray Munthe (känd från bland annat Aftonbladet och SVT:s Filmkrönikan) som redaktör för sajten Augmented Society, som lanserades i samband med filmfestivalen i Cannes i år.  Emma Gray Munthe. Foto: Kristina Sahlén Augmented Society tar upp aktuella samhällsfrågor och belyser dem med hjälp av film, med målet att skapa fördjupad förståelse och sätta det som händer runt omkring oss i nya perspektiv. Sajtens namn betyder "förstärkt bild av samhället" och är ett uttryck för Filminstitutets uppdrag att lyfta filmens roll i samhället. - En av de stora utmaningarna i vår allt mer segregerade värld är att skapa förståelse för vårt samhälle, och varandra. Filmen ger den hjälpen och har stor betydelse för att vi medborgare ska få ett sammanhang, säger Anna Serner, VD för Filminstitutet. Sedan lanseringen i maj har ett antal ledande opinionsbildare inom kultur, politik, näringsliv och media bidragit med betraktelser av samtiden via film. Bland dessa märks Benny Andersson, Lena Adelsohn Liljeroth, Lina Thomsgård, Michael Wolf, Kakan Hermansson, Thomas Mattsson och Jan Helin. Dagsaktuella frågor som finanskrisen, förortskravaller, Pride och Egypten har belysts med filmreferenser. - Mitt mål är att blanda tunga, internationella namn, svenska personligheter och mindre kända ämnesspecialister från hela världen för att sprida filmgospeln. Just nu är jag oerhört stolt över att Heders-Oscarsvinnaren DA Pennebaker med anledning av 50-årsjubileet av Martin Luther Kings "I have a dream"-tal denna vecka tipsar om filmer som har med medborgarrättsrörelsen att göra, säger Emma Gray Munthe. Kontakt Emma Gray Munthe, 070-852 78 87, emma.graymunthe@sfi.se Se sajten www.augmentedsociety.se Augmented Society på Twitter @AugmentedSocwww.augmentedsociety.se @AugmentedSoc


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand
Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg
Torkel Stål
Analytiker
Torkel Stål