2010-05-19 07:21Pressmeddelande

Elevers filmskapande i fokus vid stöd till film i skolan

null

Foto: Caroline Eriksson Många av de 32 kommuner som delar på vårens film i skolan-stöd har länge bedrivit skolbio, men vill nu ta ett steg vidare i sitt arbete med film. Allt fler satsar på elevernas eget filmskapande och fortbildning för lärarna, vid sidan av de traditionella s Barn ser filmen Coraline på skolbio. Foto: Caroline ErikssonBotkyrka kommun får stöd för att skapa ett mediepedagogiskt centrum som kan stötta alla kommuner i området runt Södertörn inom eget skapande, nya sociala medier och tv.Linköping och Norrköping ska genomföra ett gemensamt projekt med utbildning för politiker och tjänstemän för att stimulera till bredare satsningar på mediepedagogiken.I Lund ska man utveckla en resurs för pedagogiska filmprojekt i skolorna där kulturskolan får en aktiv roll. Pedagogiska centralen i Malmö får stöd för att arbeta med film när det gäller elever som nyligen anlänt till Sverige. I Piteå ska man undersöka hur elevernas lärande påverkas av rörliga bilder, hur lärarrollen utvecklas och hur rörlig bild kan hjälpa eleverna att utveckla sitt berättande. För mer information kontakta Per Ericsson, stöd till film i skolan08-665 12 38, per.ericsson@sfi.seLista över alla kommuner som fått stöd


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand
Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg
Torkel Stål
Analytiker
Torkel Stål