2023-10-17 11:31Pressmeddelande

Echoes: film + musik = sant

Echoes - ny satsning på kort spelfilm som tolkar en låt, en artist, ett album eller en musikalisk värld.Echoes - ny satsning på kort spelfilm som tolkar en låt, en artist, ett album eller en musikalisk värld.

Echoes är Svenska Filminstitutets och Sveriges Televisions nya satsning på kort spelfilm. I satsningen ska upphovspersonen fritt tolka svensk musik - en låt, en artist, ett album eller en musikalisk värld. Ansökan öppnar 15 november och deadline för ansökningar är 15 januari 2024.

Filmerna kan till exempel innehålla rollfigurer baserade på personer från en låttext, eller en stämning från en sång eller ett album. Echoes vill med musikens dramaturgi ta ett steg bort från diskbänksrealismen - och även uppmuntra till nya samarbeten mellan filmskapare och musiker.

– Musik förenar människor och kan vara både universell och privat. Den speglar människan och samtiden och hjälper oss att förstå oss själva och världen. I Echoes ska filmare använda musik både som inspiration och ram för sin film, säger Ami Ekström, filmkonsulent för kortfilm och nya format på Filminstitutet.

– Vi hoppas på filmer som tar ut svängarna rejält och frammanar stora känslor. Att de når brett, att de tål att samlas kring och att de kan få leva här och nu för att sedan bli ett fint tidsdokument över vår tid, säger Valentina Chamorro Westergårdh, redaktör SVT Kortfilm.

Sex filmer på cirka tio minuter beviljas totalt en miljon kronor fördelat på produktionsstöd från Filminstitutet och samproduktionsinsats från Sveriges Television. Projekten kan sen även söka tilläggsfinansiering från regionala produktionscentrum.

Deadline för ansökningar är 15 januari 2024 och urvalet är klart i mars 2024. De färdiga filmerna har premiär i januari 2025 på Göteborgs filmfestival och visas därefter på SVT.

Läs mer här:
Echoes - nya satsning på kort spelfilm

För frågor, kontakta
Patrik Axén
Produktionscontroller, Filminstitutet
patrik.axen@filminstitutet.se
08 665 12 01

Valentina Chamorro Westergårdh
Redaktör på SVT Dokumentär & Kortfilm
valentina.chamorro.westergardh@svt.se
073 712 42 72Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg