2014-09-05 11:57Pressmeddelande

Distributions- och visningsstöd - vad tycker du?

Under våren 2014 har Filminstitutet sett över stöden för distribution och visning. En rapport finns framtagen och nu vill vi veta vad du tycker. En analys av stöden och dess effekt har efterfrågats dels i vårt eget budgetunderlag, dels i regeringens filmproposition Bättre villkor för svensk film och Statskontorets rapport Scener ur ett Filminstitut. T.ex. behöver följderna av digitaliseringen bli tydligare och det måste synas hur de filmpolitiska målen uppfylls. Filminstitutet har därför gått igenom stöden, analyserat hur och var publiken konsumerar film samt intervjuat branschen. Vilka förändringar har skett de senaste åren? Vilka utmaningar står branschen inför? Representanter från branschen kommer nu att bjudas in för att diskutera vad vi står inför och alla ni andra får möjligheten att ladda ner rapporten, läsa och återkomma med tankar och idéer. Skriv till oss på mailadressen distribution@sfi.se men före den 22 september så samlar vi ihop era åsikter i en gemensam sammanfattning. Läs rapporten här.Läs mer på sfi.se Stödöversyndistribution och visning


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand
Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg
Torkel Stål
Analytiker
Torkel Stål