2021-09-14 06:45Pressmeddelande

"Den bästa avskedspresent jag kunde ha fått"

Anna Serner. Foto: Jan Göransson.Anna Serner. Foto: Jan Göransson.

”Det här var den bästa avskedspresent jag kunde ha fått”, säger Anna Serner, vd för Svenska Filminstitutet, i dag i en kommentar till regeringens besked denna morgon.

 

Regeringen meddelade idag dels att det kommer att införas produktionsincitament till filmbranschen omfattande 100 miljoner kronor, dels att Filminstitutet kommer att tillföras 55 miljoner kronor i ett extraanslag för 2022.

 

– Att Filminstitutet nu får ett extra anslag för 2022 är oerhört glädjande och viktigt. Vi har bedrivit verksamhet utan att ha fått uppräkning sedan 2006. Nu kan vi pusta ut för tillfället och fortsätta vårt intensiva arbete för filmen. Pandemiåret har inneburit påfrestningar som aldrig skådats tidigare. Med detta tillskott kan vi säkra att vår organisation kan fortsätta utan att behöva kompromissa av resursskäl. Det extra anslaget kommer även gå till filmens ekosystem, där vi ser ett fortsatt stort behov av omställningsstöd, säger Anna Serner.

 

– Produktionsincitament är något som branschen har pratat om och efterlyst i många år. Det är oerhört glädjande att regeringen har lyssnat och tagit till sig av alla argument och välgrundade beslutsunderlag. Detta visar på lyhördhet och utgör ett otroligt viktigt steg framåt, säger Anna Serner.

 

– Om några dagar avslutar jag tio års verksamhet som vd för Filminstitutet. Jag har svårt att tänka mig en bättre avslutning. Jag är stolt över att ha lett detta arbete tillsammans med mina fantastiska kollegor. För mig personligen betyder det väldigt mycket att kunna se ett sådant konkret resultat för våra ansträngningar som vi fått i dag, avslutar Anna Serner.

 

Anna Serner tillträdde som vd för Svenska Filminstitutet den 1 oktober 2011. Hon avslutar sin tjänst den 17 september 2021.

 

 

 

 

 

 

 


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand