2024-03-20 12:30Pressmeddelande

Charlotta Denward ny chef för Produktionsstöd på Filminstitutet

Charlotta Denward. Foto: PrivatCharlotta Denward. Foto: Privat

Svenska Filminstitutet har rekryterat Charlotta Denward som ny chef för enheten Produktionsstöd. Hon tillträder under maj månad.

Charlotta har en lång och omväxlande bakgrund inom filmbranschen. Hon har drivit biograf, arbetat med filmpedagogik, importerat film, och arbetat med distribution, produktion och filmstöd. Närmast kommer hon från SVT där hon har varit exekutiv producent för långfilm. 

Charlotta har tidigare arbetat på Filminstitutet, både som chef för Produktionsstödsenheten och som filmkonsulent. Bland de filmer hon beviljade produktionsstöd kan nämnas Fucking Åmål, Tsatsiki, morsan och polisen och Den bästa sommaren. Som producent står hon bakom filmer som Min pappa Marianne, Patrik 1,5 och Grabben i graven bredvid.

– Eftersom jag har jobbat i många olika delar av filmbranschen har jag lärt mig att alla delar i ekosystemet är viktiga. Filminstitutet är en förutsättning för att de flesta svenska filmer över huvud taget blir gjorda. Men filmerna görs inte av Filminstitutet och jag hoppas kunna bidra till ett gott samarbetsklimat mellan bransch och filminstitut. Ett av de viktigaste målen är att locka tillbaka publiken till svenska filmer på biograferna, säger Charlotta Denward.

– Det är svårt att hitta någon med en mer gedigen erfarenhet än Charlotta Denward. Under sina snart trettio år inom produktion och finansiering har hon stått för både kvalitetsmässiga och publika framgångar. Hon känner svensk filmbransch utan och innan. Jag är mycket glad att vi nu har Charlotta hos oss, säger Lena Glaser, chef avdelningen Filmstöd.

För frågor, kontakta:
Lena Glaser, chef avdelningen Filmstöd
lena.glaser@filminstitutet.se
08 665 12 90Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg