2022-04-25 12:33Pressmeddelande

Biominnen – hjälp i vården för demenssjuka

Biominnesboxen. Foto: Krister CollinBiominnesboxen. Foto: Krister Collin

Svenska Filminstitutet har i ett samarbete med Svenskt Demenscentrum tagit fram ett samtalsmaterial kring filmhistorien som är anpassat för personer med demenssjukdom. Boxen, som innehåller filmbilder från populära svenska biofilmer, vänder sig till personer som var unga på 40-, 50- eller 60-talen.

 

Boxen har tillkommit efter önskemål från personal och anhöriga som möter personer med demenssjukdomar. Bland dem finns många som har starka minnen från tidiga biobesök och allt det som hörde till. Ett bildmaterial att samtala och minnas kring har därför varit efterfrågat.

 

Bildarkivet på Filminstitutet har genom åren fått flera förfrågningar från äldreboenden och demensverksamheter om att hjälpa till med filmbilder till olika verksamheter. Det har i regel handlat om att det funnits patienter och boende som haft ett stort filmintresse i ungdomen och vill prata om film- och biografupplevelser, men som inte längre orkar se hela långfilmer.

 

Vi tänkte att det kunde behövas ett mer strukturerat bildurval som kunde hjälpa anhöriga och personal att prata film tillsammans med personer med kognitiva svårigheter, säger Krister Collin, bildarkivarie på Filminstitutet

 

För att få till ett sådant samtalsmaterial kontaktade Filminstitutet Svensk Demenscentrum, en stiftelse med regeringsuppdrag att utveckla demensvården i Sverige som har vanan att ta fram hjälpmedel och arbeta mot referensgrupper med testning och utvärdering av dylikt.

 

De var väldigt positiva och såg att ett material som detta skulle vara värdeskapande. Vårt projekt utvecklades då till ett samarbete mellan oss, säger Krister Collin

 

Från Svenskt Demenscentrums håll har man sett ett stort behov av en minnesbox av den här typen som vänder sig till demensomsorg.

 

– Nästan alla har ju en relation till bio och gamla filmer. Det är ett tema som personer med demenssjukdom, deras anhöriga och vårdpersonal kan dela och ha glädje av tillsammans. Därför tror jag att Biominnen kommer att bli mycket uppskattat, säger Wilhelmina Hoffman, vd för Svenskt Demenscentrum

 

Under hösten har samarbetat mynnat ut i detta samtalsmaterial kring filmhistorien med demensomsorg som målgrupp. Boxen som fått namnet Biominnen innehåller bilder från och samtalsfrågor kring populära biofilmer som Barnen från Frostmofjället, Swing it, Magistern, Åsa-Nisse, Hemsöborna, Hon dansade en sommar, Att angöra en brygga, Kvarteret Korpen, Tjorven, Båtsman och Moses bland andra. Biominnen har sedan testats i tre verksamheter från mitten av december 2021 till slutet av januari 2022. De tre verksamheterna är Bjärkagården Vuollerim i Jokkmokk, Silviahemmet på Drottningholm i Stockholm samt Bronsträffen i Västra Frölunda, Göteborg.

 

– Vi har haft många fina stunder med Biominnen, både enskilt och i grupp. Ibland var det tydlig igenkänning, som med Tjorven och alla Saltkråkans figurer. Stig Järrels otäcka lärare i Hets kände inte alla igen men det ledde till ett spännande samtal om läxor, betyg och om hur skolan var förr, säger Lotta Roupe, biträdande verksamhetschef vid Silviahemmets dagverksamhet.

 

I nuläget kommer 100 exemplar av Biominnen tas fram till lansering i Filmhuset i Stockholm den 25 april. Dessa kommer kunna köpas på Svensk Demenscentrums hemsida. Där ligger även tips och handledningar som är kopplade till Biominnen men även länkar till äldre bioreklam på Filmarkivet.se.

 

Alla rättighetsinnehvare till filmerna har låtit oss använda deras bilder fritt för det här syftet vilket gjort projektet möjligt. 

 

Kontakt:

Krister Collin, Filminstitutets bildarkiv krister.collin@filminstitutet.se 

Sara Johnson Hjulström, Svenskt Demenscentrum sara.hjulstrom@demenscentrum.se

 

Om Svenskt Demenscentrum

Stiftelsen Svenskt Demenscentrum samlar och sprider kunskap om demenssjukdomar. Tillsammans med andra aktörer vill vi inspirera och stödja en positiv utveckling av vård och omsorg och verka för ett demensvänligt samhälle.


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand