2023-10-20 11:04Pressmeddelande

Åsa Sjöberg blir tillförordnad vd för Svenska Filminstitutet

Åsa Sjöberg. Foto: TV4Åsa Sjöberg. Foto: TV4

Styrelsen för Svenska Filminstitutet tillkännager i dag att Åsa Sjöberg blir tillförordnad vd för Filminstitutet. Hon kommer inneha funktionen från 6 november och fram till att styrelsen utser en permanent vd.

Åsa Sjöberg är utbildad journalist på Journalisthögskolan i Stockholm. Hon har tjänstgjort som redaktör, producent och utvecklare på Strix Television och har därefter arbetat många år på TV4. Åsa Sjöberg kom till kanalen som exekutiv producent och projektledare och har under åren innehaft olika chefsposter, senast som innehållsdirektör på TV4 och C More fram till våren 2023.

Åsa Sjöberg ansvarade för filmavtalsfrågorna på TV4 – när Filminstitutet fram till 31 december 2016 löd under filmavtalet – och var ansvarig för dramaavdelningen på kanalen. Under två perioder representerade hon den svenska film- och tv-branschen i styrelsen för Nordisk Film och TV-fond.

– Jag har under många år följt Filminstitutet på nära håll och vill framhålla dess viktiga betydelse för den svenska filmen, den nya såväl som den äldre. Jag ser mycket fram emot att leda en organisation som består av många engagerade människor som tror på filmens kraft, säger Åsa Sjöberg.

– Styrelsen är mycket glada över att Åsa Sjöberg tackat ja till uppdraget som tillförordnad vd. Åsa har en gedigen bakgrund inom film och tv, vilket skapar trygghet och kontinuitet som är värdefull för Svenska Filminstitutets fortsatta arbete. Åsa Sjöberg tillträder som tf vd 6 november. Samtidigt pågår processen med att rekrytera en ny vd för fullt. Det är viktigt att det får ta den tid som krävs så att det blir rätt person på positionen som vd, säger Filminstutets styrelseordförande Gunilla von Platen.

Styrelsen har återinfört funktionen vice vd på Svenska Filminstitutet. Mathias Rosengren, chef för Filmarvet, innehar den posten sedan en tid tillbaka.

Kontakt:
tf kommunikationschef Monica Swärd: monica.sward@filminstitutet.se


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand