2022-01-29 10:00Pressmeddelande

Årets jämställdhetsrapport: 406 dagar – en tidsfråga

Filminstitutets lanserar idag jämställdhetsrapporten 406 dagar – en tidsfråga. Rapporten är en kvantitativ studie som fokuserar på processen när en film blir till, eller inte blir till.

 

Statistiken baseras på de filmer som har sökt stöd hos Filminstitutet, och i rapporten följs dessa för att se hur lång tid det tar för en film att bli klar och vilka projekt som faller bort på vägen. Bilden som utkristalliseras är att det finns stora skillnader mellan könen, som på olika sätt påverkar vilka filmer som blir till, och hur lång tid det tar.

 

Årets rapport 406 dagar – en tidsfråga visar att det tar betydligt längre tid för långa spelfilmer med kvinnliga manusförfattare och regissörer att färdigställas. Rapportens titel, 406 dagar, är skillnaden i tid som det tar för långa spelfilmsprojekt med kvinnliga manusförfattare att bli klara jämfört med projekt med manliga manusförfattare. I genomsnitt tar det 1 234 dagar för en lång spelfilm att bli klar från första utvecklingsstöd till att filmen har premiär, det vill säga ungefär tre år och fem månader.

 

Den stora tidstjuven för kvinnliga filmskapare inom lång spelfilm är utvecklingsfasen. Filminstitutets tidigare jämställdhetsrapporter pekar på svårigheter för projekt med kvinnliga upphovspersoner att säkra extern finansiering, vilket krävs för att komma vidare till produktion. Det är en möjlig förklaring till varför denna fas är längre för kvinnliga filmskapare, säger Josefin Schröder, analyschef på Svenska Filminstitutet.

 

Rapporten visar att kvinnliga filmskapare i regel beviljas högre och fler utvecklingsstöd per filmprojekt. Filmprojekt med kvinnor på nyckelpositionerna får i snitt en halv miljon mer i sammanlagd utveckling jämfört med de med män.

 

För lång dokumentärfilm tar det betydligt längre tid för filmer med manliga upphovspersoner att bli klara, jämfört med kvinnliga. För dessa filmer ligger tidsskillnaden främst i produktionsfasen, där det visar sig finnas ett samband mellan hur lång tid en dokumentärfilm tar att producera och dess totala budget. Det innebär med andra ord att den längre tiden för manliga dokumentärfilmsprojekt jämfört med kvinnliga skulle kunna förklaras av att dessa projekt i högre grad är "större"/mer komplexa produktioner som kräver både mer pengar och tid att färdigställa.

 

Filminstitutet har under lång tid arbetat för jämställdhet inom filmbranschen, där jämställdhet och mångfald är ett av sju filmpolitiska mål som styr uppdraget och verksamheten. Sedan 2000 förs statistik över andelen filmer som har en kvinna på någon av nyckelpositionerna regissör, manusförfattare och producent och 2017 lanserades Filminstitutets första jämställdhetsrapport.

 

Årets jämställdhetsrapport lanserades vid ett seminarium på Göteborgs filmfestival den 29 januari.

Det kommer att gå att se det inspelade seminariet senare på Filminstitutet.se/filmrummet

 

Rapporten finns HÄR

 

 

För mer information och frågor, vänligen kontakta:

 

Josefin Schröder, analyschef

josefin.schroder@filminstitutet.se

08-665 11 91

 

eller

Mia Enayatollah, avdelningschef Kommunikation och Public Affairs 

mia.enayatollah@filminstitutet.se

08-665 11 82

 

 Båda är på plats i Göteborg.

 

 

 


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Josefin Schröder
Analysansvarig
Josefin Schröder