2011-09-07 10:39Pressmeddelande

Angående dagens artikel i Aftonbladet

I dagens Aftonbladet finns en artikel om att svenska filmer ska ha tillgängliggjorts illegalt på nätet via Svenska Filminstitutet. För två veckor sedan kom produktionsbolaget Strix och SF Bio till Svenska Filminstitutet med uppgifter om att svenska filmer spreds illegalt från Filminstitutet, misstankar som man menade var kända i filmbranschen. Uppgifterna kommer från företaget Doubletrace som säger sig ha kunnat spåra att SFI:s IP-adress under sommaren förekommit i en fildelningsaktivitet kring filmen Åsa-Nisse - Wälkom to Knohult.Bengt Toll, VD Svenska Filminstitutet:- Vi tog naturligtvis de här uppgifterna på allra största allvar då piracy är en av filmbranschens ödesfrågor. Vårt uppdrag är att stärka den svenska filmen och att vi skulle förknippas med illegal fildelning är då förstås en av de allvarligaste anklagelserna man kan rikta mot Filminstitutet. Det gäller oavsett om den här aktiviteten ska ha förekommit i våra datorer eller i det nätverk vi tillhandahåller i Filmhusets publika ytor och de lokaler vi hyr ut. Av dessa skäl har vi redan mycket hög säkerhet i vårt IT-system och brandväggar och det är till exempel sedan länge omöjligt för våra anställda att installera program på våra datorer.- Vi har nu sökt igenom hela vårt system och vår brandvägg men hittar inget där. Därför har vi bett företaget Doubletrace direkt och via Strix att få de uppgifter som de säger sig ha så att vi får en ärlig chans att komma vidare och se om något har hänt här, och i så fall var i huset. Men det har vi inte fått. Det känns märkligt då detta är en så viktig fråga som vi alla är engagerade i.- Utöver detta så har vi på grund av frågans vikt och misstankarnas allvar tillsatt en extern utredning av frågan, som genomförs av våra av regeringen utsedda revisorer, PwC. De kommer bland annat att se över våra egna rutiner och system. Alla miljöer där nya filmer hanteras är känsliga miljöer, det gäller inte bara oss utan även labb, biografer m m. Därför är det viktigt att säkerheten är hög. För frågor, kontakta Bengt Toll, VD, 08-665 11 50 eller Åsa Garnert, kommunikationschef, 08-665 12 41.


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand
Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg
Torkel Stål
Analytiker
Torkel Stål