2023-09-18 13:34Pressmeddelande

Anette Novak lämnar Filminstitutet

 

Anette Novak lämnar sin post som verkställande direktör för Svenska Filminstitutet.

 

Anette Novak har gjort goda insatser för svensk film, styrelsen bedömer dock att det finns behov av ett annat ledarskap. Avsikten är inte att förändra verksamhetens inriktning, säger styrelsens ordförande Gunilla von Platen.

 

Filminstitutet har i uppdrag från staten att stärka den svenska filmen i alla led – från idé till färdig film, lansering i Sverige och världen, samt bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet för eftervärlden.

Stiftelsens styrelse utses av regeringen. Verkställande direktör utses av styrelsen. Anette Novak tillträdde som vd i april 2022.

 


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand