2020-12-10 10:48Pressmeddelande

Allt fler filmer med HBTQ-tema på bio

Emelie Garbers (mimaroben) och Bianca Cruzeiro (Isagel) som belönades med varsin Guldbagge på 2020 års gala, för Bästa kvinnliga huvudroll resp biroll. Foto: SF StudiosEmelie Garbers (mimaroben) och Bianca Cruzeiro (Isagel) som belönades med varsin Guldbagge på 2020 års gala, för Bästa kvinnliga huvudroll resp biroll. Foto: SF Studios

Antalet filmer med HBTQ-tema i både svensk och utländsk film har ökat sett till de senaste fem åren, 2015-2019. Mest markant är ökningen inom svensk spelfilm där en av fem filmer som hade premiär 2019 var med HBTQ-tema.

 

Filminstitutet arbetar på olika sätt med att kategorisera filmer som har premiär på biograf i Sverige, såväl utländsk som svensk film. Bland annat görs en kvalitativ bedömning om huruvida en film berör HBTQ-teman, det kan vara i dialog eller händelseförlopp eller att det perspektivet på något sätt lyfts i den film som klassificeras.

Underlaget är ett urval baserat på de filmer som går upp på svenska biografer. Filmer med HBTQ-tema censureras fortfarande i vissa länder i världen; scener klipps bort eller så distribueras filmen överhuvudtaget inte i landet. Till exempel på Beijings Film Festival, där Call Me By Your Name (2018) togs bort från repertoaren, eller i Armenien där två titlar ströks från festivalen Armenia’s Golden Apricot Festival och på Beiruts International Film Festival där Wasp (2015) ströks från repertoaren. När flerfaldigt Guldbaggebelönade svensk-georgisk-franska And Then We Danced gick upp på bio i Tblisi i Gerorgien togs den ned efter bara några dagar då biograferna inte kunde garantera biopublikens säkerhet gentemot homofoba protestaktioner.

Under 2015 släpptes totalt 272 filmer på bio i Sverige, av dessa hade 16 filmer HBTQ-tema. Fördelningen följande tre år såg ut på liknande sätt där mellan sex till sju procent (16 – 20 filmer) hade HBTQ-tema. Under 2019 steg antalet filmer med HBTQ-tema till 31 stycken, 11 procent. Vilket till stor del kan förklaras av en markant ökning bland svenska spelfilmer, se nedan. I snitt hade sju procent av alla filmer dessa fem år HBTQ-tema.

HBTQ-tema i svenska filmer

Vad gäller svenska spelfilmer och dokumentärer ser vi rätt skilda trender. För spelfilmer har antalet filmer med HBTQ-tema varit relativt högt under 2015, där tre av 27 filmer kategoriserades som relevanta, vilket utgör 11 procent. Under följande tre år sjönk antalet filmer till två av 23 under 2016 och noll filmer under både 2017 och 2018. Under förra året, 2019, steg antalet filmer till sex stycken av 29 premiärer, vilket är 21 procent och den högsta siffran under de fem år mätningen gjorts.  I början av 2020 då Guldbaggenomineringarna presenterades visades det sig att av totalt 16 nomineringar i skådespelarkategorierna var hela fem nomineringar till HBTQ-rollfigurer (i filmerna And Then We DancedAniara och Ring mamma!).

Prognosen för år 2020 ser inte riktigt lika bra ut som året innan men det kommer vi återkomma till i en undersökning längre fram. 

Undersökningen i sin helhet (med diagram med mera) hittar du i Statistik & Analys senaste nyhetsbrev

Önskar du att prenumerera på nyhetsbrev som innehåller mängder med statistiska uppgifter om film kombinerat med analyser? Anmäl dig här.

Mer information:
Torkel Stål, analytiker:
torkel.stal@filminstitutet.se eller 0703-3042 34


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Torkel Stål
Analytiker
Torkel Stål