2020-09-30 12:32Pressmeddelande

A house blir medproducent till nya Filmhuset – ”inget vanligt jävla hus”

Johan Almquist och Zara Larsson från A house tillsammans med Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet, framför Filmhuset i Stockholm.Johan Almquist och Zara Larsson från A house tillsammans med Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet, framför Filmhuset i Stockholm.

Svenska Filminstitutet har gett A house i uppdrag att skapa ett levande hus för samverkan och utveckling inom film och rörlig bild. Redan nästa år öppnar den nya kreativa destinationen, Filmhuset i regi av A house.

Redan när arkitekten Peter Celsing, fyra år före öppnandet 1971, fick uppdraget att rita vad som skulle bli Filmhuset, fick han en tydlig uppdragsbeskrivning. ”Inget vanligt jävla hus”, lär dåvarande vd Harry Schein ha formulerat beställningen. Med den devisen i minnet vill nu Filminstitutet återigen levandegöra den brutalistiska byggnaden på Gärdet i Stockholm. I Filmhuset ska framtidens ekosystem för svensk film få möjligheter att växa fram, med hjälp av olika typer av arbetsplatser, eventlokaler och en ambitiös programverksamhet.

Efter en offentlig upphandling är det nu klart att att A house får uppdraget att hjälpa Svenska Filminstitutet att skapa ett levande hus för film och rörlig bild.   

– A house är en co-work-aktör och innehållsskapare som visat sig vara mycket måna om att utveckla kulturella värden. Vi är förväntansfulla för hur vi nu gör Filmhuset till en motor för kreativitet inom film och rörlig bild. Tillsammans utvecklar vi ett levande, inkluderande hus för filmen. Ett hus som öppnar sig mot staden, branschen i stort och attraherar unga talanger, säger Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet.

– Med våra lärdomar från att skapa en stark community för kreativa verksamheter vill vi nu även stötta en svensk filmbransch i förändring. Att få komma in och vara medproducent i Filmhuset är en dröm. Byggnaden, historien, nutiden och framtidsmöjligheterna är fantastiska. Att samla människor och skapa starka kulturer är det A house gör bäst, vi kan inte tänka oss en mer lämpad plats att fortsätta det arbetet på, säger Johan Almquist, styrelseordförande för A house.

För A house – som redan idag skapar sammanhang och samarbeten för aktörer inom musik, mode, media och mat i sitt hus på Östermalm – är steget in i Filmhuset en naturlig förlängning av deras mission att ge förutsättningar för skapande och utveckling.

– Vi ser hur det fullkomligt sjuder av kreativitet runt allt som är film och rörlig bild idag, långt bortom enbart bio och tv. Det har saknats en plats där människor som delar passion och kunskap kring filmens utveckling kan mötas. Vi är oerhört ärade att få förtroendet från Svenska Filminstitutet och ser mycket fram emot detta samarbete, säger Zara Larsson, Projektansvarig Nyetablering A house.

A house är en co-work-aktör som stöttar och utvecklar kreativa näringar. Verksamheten startade 2015 i gamla Arkitektskolan på Östermalm i Stockholm. Idag huserar den byggnaden ca 100 företag, 700 personer, film- och musikstudios, ett bryggeri, restauranger med mera.

För mer information om samarbetet, kontakta:
Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet: anna.serner@filminstitutet.se, 08-665 11 00
Johan Almquist, styrelseordförande A house: johan.almquist@ahousestockholm.com, 070-5687052
Zara Larsson, Projektansvarig Nyetablering A house: zara.larsson@ahousestockholm.com, 070-738 57 14


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand