2013-09-18 07:07Pressmeddelande

40 miljoner till digitalisering av filmarvet

null

Regeringen har i budgetpropositionen 2014 beslutat om en särskild satsning på digitalisering av filmarvet - totalt anslås 40 miljoner kronor under de kommande fem åren. Anna Serner, VD Svenska Filminstitutet:- Vi är mycket glada över att regeringen fattat detta beslut som i grunden handlar om att göra allas vår filmhistoria tillgänglig nu och i framtiden. Svensk film är inte bara den nya filmen, utan 100 år som både är en kulturskatt och en ovärderlig källa för den som vill lära sig om Sverige det senaste seklet. Bakgrunden till digitaliseringen kan sammanfattas med två ord: hot och möjligheter. Digitalisering är en nödvändighet om filmarvet - från de äldsta filmerna till nyare från de senaste decennierna - alls ska kunna ses på bio eftersom biograferna numera är digitaliserade. Och det är bråttom: enligt bedömningar av bl a EU-kommissionen rör det sig om en period på 7-10 år då det fortfarande finns utrustning kvar för att genomföra stora analoga skanningsprojekt. Men digitaliseringen innebär också möjligheter att tillgängliggöra filmarvet på ett helt nytt sätt. När filmerna enbart funnits på analoga 35mm-kopior har de bara kunnat visas på biograf men digitalt kan de även visas på webben, dvd, tv, digitala biografer och framtida medieformer. Genom denna satsning beräknas ca 500 filmer kunna digitaliseras. I Filminstitutets arkiv finns totalt omkring 2 500 svenska långfilmer. Här finns en rad frågor och svar från tidigare i år om digitalisering av filmarvet: http://sfi.se/sv/Filmarvet/Om-filmarkivet/Digitalisering/Fragor-och-svar-om-digitalisering/ Här kan du se det seminarium om ämnet som Filminstitutet arrangerade i våras: http://sfi.se/sv/Filmarvet/Om-filmarkivet/Digitalisering/Se-och-hor-Filmhistorien-tillganglig-for-alla---eller-ingen-/ För mer information, frågor till Anna Serner, kontakta: Jan Göransson, jan.goransson@sfi.se, 08-665 11 61Martin Frostberg, martin.frostberg@sfi.se 08-665 12 12Frågor och svar från tidigare i år om digitalisering av filmarvet Se det seminarium om ämnet som Filminstitutet arrangerade i våras


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand
Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg
Torkel Stål
Analytiker
Torkel Stål