2021-08-27 10:28Branschmeddelanden

Webbinarium om nya riktlinjer och Filminstitutets nya online-tjänst för stödansökningar

Den 1 september träder nya riktlinjer i kraft för stöden till spridning och visning av film i Sverige. Dessutom lanseras en ny online-tjänst för stödansökningar. Med anledning av det bjuder Svenska Filminstitutet in till webbinarium med möjlighet att ställa frågor.

Webbinarium
Enheten Distribution & visning välkomnar till ett zoom-möte för att informera och svara på frågor. Deltar gör Kristin Engstedt, tf avdelningschef Filmstöd, Helena Simonsson, tf enhetschef Distribution & visning ihop med handläggare Johanna Holmin, Tomas Johansson, Åsa Jacobsson, och Ulrika Sundbäck. Deltar gör även Joel Mogren, informationsförvaltare (online-tjänsten).

När: onsdag 8 september, kl. 13:00 – 14:30
Var: Klicka här för att delta i webbinariet:
https://filminstitutet-se.zoom.us/j/94816745399?pwd=TUpCZ3hOWjJ5KzB0dWo4MkIydkZZUT09
Ingen föranmälan krävs.
Webbinariet spelas in och görs tillgängligt på Filminstitutets webbplats.

De nya stöden
Filminstitutet initierade 2019 en översyn av filmstöden till spridning och visning av film i Sverige. Mycket har hänt i filmvärlden, även innan pandemin förändrade vår omvärld. Förutsättningar för att sprida och visa film förändras kontinuerligt i dagens digitala tidevarv. Behovet av att förändra och uppdatera stöden har därför varit påtagligt för att kunna uppnå bättre måluppfyllelse utifrån Filminstitutets aktuella uppdrag.

Sammanlagt gäller detta elva olika stöd. Ett nytt stöd till publikanalys och innovativ marknadsföring började gälla redan 10 maj. Resterande tio riktlinjer börjar gälla 1 september och kommer kunna sökas via Filminstitutets nya ansökningstjänst. Riktlinjerna finns att läsa nedan, och kommer att publiceras på Filminstitutets webb när de börjar gälla.

Läs mer om de tio nya riktlinjer som börjar gälla 1 september

Ny online-tjänst för stödansökningar
Som en del av arbetet med ökad digitalisering och hållbarhet inför Filminstitutet en online-tjänst för stödansökningar. Tjänsten innebär ett säkrare och mer effektivt förfarande för stödsökande och träder i kraft 6 september.

Läs mer om ansökningstjänsten här

För mer information om stöden, kontakta
Helena Simonsson, tf enhetschef Distribution & visning
helena.simonsson@filminstitutet.se
08-665 11 96

För mer information om ansökningstjänsten, kontakta
Joel Mogren, informationsförvaltare
joel.mogren@filminstitutet.se
08-665 11 08Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg