2023-05-25 09:24Branschmeddelanden

Vem vinner årets Wild Card?

Inspelning pågår av Laura. Filmens regissör och manusförfattare, Fanny Ovesen, var en av de första vinnarna av Wild Card. Foto: F25 production houseInspelning pågår av Laura. Filmens regissör och manusförfattare, Fanny Ovesen, var en av de första vinnarna av Wild Card. Foto: F25 production house

Svenska Filminstitutet välkomnar nyutexaminerade svenska filmare att utveckla en långfilmsidé. Wild Card kan sökas för både fiktion och dokumentär och riktar sig till filmare vid svenska och internationella film- och konstskolor.

Filmare söker med sin examensfilm samt en idé till långfilm. De utvalda projekten beviljas utvecklingsstöd på vardera 400 000 kronor. Deadline är 12 september.

– Wild Card gav mig möjlighet att utforska estetik, cast och metod på min första långfilm, helt utan fokus på prestation och resultat. När jag nu ska spela in filmen - några år senare - vet jag både vad jag vill ta vidare, och vad jag vill göra annorlunda. Materialet vi filmade har dessutom hjälpt oss i finansieringen. En fantastisk möjlighet för alla aspirerande filmskapare! säger Fanny Ovesen.

Läs mer om Wild Card och sök här

Tidigare års vinnare av Wild Card
2022: Tess Quatri för Like There is No Tomorrow, Simone Norberg för Till Lydia och Vangelis Kollias för How to Say Goodbye
2021: Lina Vain Illalla för Smärtans anatomi, Loran Batti för ”G" och Angelika Abramovitch för Länge leve Gurzuf
2020: Elsa Rosengren för Vulkanälskaren och Sebastian Johansson Micci för Tvestjärten
2019: Nathalie Álvarez Mesén för Vargen biter sönder dina rena händer, Amanda Björk för Hysterika och Jonathan Nikolaj Heinius för Köttstålars
2018: Jerry Carlsson för Bränder, Fanny Ovesen för Laura och Ernst de Geer för Hypnosen

För frågor, kontakta
Lina Norberg Johansson, Talangansvarig
lina.norberg@filminstitutet.se
08 665 12 27Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg