2020-11-12 09:37Branschmeddelanden

Utlysning av stöd till produktionsbolag och film- och dramaserieproduktioner i produktion

Med anledning av regeringens krisstöd till svensk filmbransch utlyser Filminstitutet idag stöd till produktionsbolag och film- och dramaserieprojekt i produktion. Svensk film- och tv-bransch har drabbats hårt av den pågående pandemin. Bland konsekvenserna finns uteblivna finansieringar, utökade kostnader på grund av uppskjutna inspelningar, byte av inspelningsland, anpassningar, coronasäkring av produktion - med mera.

För att minimera de negativa effekterna av covid-19, för att säkra återväxten inom branschen samt möjliggöra en framtid för svensk film- och tv-produktion utlyser Filminstitutet idag första delen av stöd riktade till produktionsledet.

Riktlinjerna vänder sig till dramaproduktioner/produktionsbolag, oberoende mindre svenska produktionsbolag, lång spel- och dokumentärfilm samt kortfilm som är i produktion under 2020. De två första stöden kommer vara sökbara från idag fram till deadline 26/11. Observera den korta ansökningstiden för dessa. Resterande tre stöd har löpande handläggning under i riktlinjen angiven period.

Webbinarium
Idag kl. 13.00 – 14.00 ges ett webbinarium med möjlighet att ställa frågor till chefer, controllers och handläggare vid produktionsstödsenheten.

Läs riktlinjerna och sök stöden:

För frågor, mejla: krisstod@filminstitutet.se

Eller kontakta:
Kristina Colliander, avdelningschef Filmstöd: kristina.colliander@filminstitutet.se, 08-665 11 87
Magdalena Jangard, enhetschef Produktionsstöd: magdalena.jangard@filminstitutet.se, 08-665 11 48Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg