2022-11-10 14:07Branschmeddelanden

Utlysning av stöd för intäktsbortfall samt deadline för stöd till covid-19-påverkade projekt

Svenska Filminstitutet utlyser nu en tredje och avslutande omgång av krisstöd till produktionsbolag för intäktsbortfall med anledning av pandemin. Stödet avser lång spelfilm samt lång dokumentärfilm. Total budget för stödet är ca 10 miljoner kronor. Vi påminner även om sista deadline för stöd till covid-19-påverkade projekt.

Syftet med stödet för intäktsbortfall är att stärka produktionsledet och svensk filmbransch och verka för att långsiktigt och framåtsyftande motverka de negativa konsekvenserna orsakade av covid-19-pandemin.

Lång dokumentärfilm
Stödet kan sökas av produktionsbolag för intäktsbortfall med anledning av covid-19-pandemin under perioden 1 november 2021 – 30 juni 2022 för svenska dokumentärfilmer på minst 60 minuter. Filmen ska ha haft sin internationella festivalpremiär efter 1 november 2021 eller varit premiärsatt på biograf under 1 januari – 30 juni 2022.

Ansökningsperioden är 10 november – 28 november 2022.

Läs mer och sök här

Lång spelfilm
Stödet kan sökas av produktionsbolag för intäktsbortfall med anledning av covid-19-pandemin avseende på biograf premiärsatta svenska långa spelfilmer på minst 60 minuter under perioden 1 januari – 30 juni 2022.

Ansökningsperioden är 10 november – 28 november 2022.

Läs mer och sök här

Målsättning för beslut av båda stöden är 20 december 2022 följt av utbetalning.

Påminnelse: deadline 30 november för stöd till covid-19-påverkade projekt
Filminstitutet har tidigare informerat om den löpande handläggningen av kvarvarande krismedel avseende stöd till filmprojekt med ökade kostnader samt utebliven finansiering relaterade till covid-19. Nuvarande och avslutande period pågår till den 30 oktober och deadline för att söka stödet är 30 november. Beroende på antal ansökningar och behov kan kvarvarande krismedel ta slut under perioden. Stödet kommer därefter inte att förlängas.

Läs riktlinjerna för stöd till samtliga covid-19-påverkade projekt:
Samlingssida för Filminstitutets åtgärder med anledning av covid-19 

För frågor, mejla
krisstod@filminstitutet.se

Eller kontakta
Richard Stones, Enhetschef Administration Produktionsstöd
richard.stones@filminstitutet.se
08-665 14 02Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg