2021-09-17 12:01Branschmeddelanden

Utlysning av nya krisstöd till distributörer, filmfestivaler och visningsorganisationer

Med anledning av regeringens krisstöd till svensk film, har Filminstitutet utlyst flera stöd med syfte att stärka den svenska filmbranschen. Nu utlyses en fjärde omgång av stöd till intäktsbortfall för distributörer samt ett nytt krisstöd till stabilisering och omställning för distributörer, festivaler och visningsorganisationer.

Stöd till intäktsbortfall för distributörer
Filminstitutet utlyser en ny omgång av stöd till intäktsbortfall för distributörer för perioden 1 juli - 30 september 2021. Syftet med stödet är att kompensera distributörer för intäktsbortfall som uppkommit till följd av reducerad verksamhet med anledning av covid-19.

Ansökningsperioden för detta stöd är 22 september – 6 oktober 2021. Ansökan görs genom Filminstitutets ansökningstjänst.

Läs mer om stödet och riktlinjerna här

Stöd till stabilisering och omställning för distributörer, filmfestivaler och visningsorganisationer
Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för en etablerad aktör inom distribution och visning att stabilisera och utveckla sin verksamhet i enlighet med målen för spridning och visning av film i hela landet. Stödet kan sökas för tre områden som ska möjliggöra för en organisation att stabilisera sin ordinarie verksamhet, utveckla kompetensen samt genomföra utvecklingsarbete som hjälper organisationen att anpassa sig till en förändrad filmmarknad och omvärld.

Ansökningsperioden för detta stöd är 22 september – 6 oktober 2021. Ansökan görs genom Filminstitutets ansökningstjänst på avsedd ansökningsblankett.

Läs mer om stödet och riktlinjerna här

Det finns inte något krav på återbetalning av dessa stöd om stödmottagaren gör ett positivt rörelseresultat 2021.

För frågor, kontakta
Helena Simonsson, tf enhetschef Distribution & visning
helena.simonsson@filminstitutet.se, 08-665 11 96

Samlingssida för Filminstitutets åtgärder med anledning av covid-19Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.