2021-06-14 13:36Branschmeddelanden

Tillfälliga riktlinjer för PRS med anledning av covid-19

Nu kompletteras riktlinjerna för PRS så stöd kan betalas ut till filmer som på grund av skäl kopplade till covid-19 har flyttat sin biografpremiär till en svod-plattform.

Filminstitutet har från pandemins start arbetat för att utforma stöd som möter branschens behov i kris. Syftet med det publikrelaterade efterhandsstödet, PRS, är att bidra till en stark och dynamisk filmbransch och att underlätta finansiering av ny svensk film. Det ordinarie, PRS-stödet, som baseras på det antal biografbesök en film genererar, fick en anpassad beräkningsmodell under hösten 2020. Detta eftersom restriktionerna om begränsad publikkapacitet på biograferna innebar begränsad möjlighet till genererade biobesök per visning.

Restriktionerna som nu har varit ett faktum i drygt ett år har inneburit att flera svenska filmers biografpremiär har skjutits upp på obestämd tid. Därför ser Filminstitutet anledning till att ytterligare anpassa PRS-stödet.

För att ytterligare säkerställa att syftet med PRS-stödet upprätthålls under covid-19 kompletterar Filminstitutet riktlinjerna för PRS under perioden 1 december 2020 – 31 oktober 2021. Detta så att efterhandsstödet fortsatt kan betalas ut till filmer som på grund av covid-19 flyttar sin bekräftade och planerade premiär från biograf till en svod-plattform.

De kompletterande riktlinjerna ska skapa förutsättningar för en fortsatt kontinuerlig utgivning av svensk film samt göra intäktsmöjlighet från PRS möjlig och mer förutsägbar under rådande omständigheter. Stödet baseras på ordinarie PRS-beräkning av bruttobiljettintäkter, men med en koppling till antalet aktiva användare på svod-plattformen under fyra månader efter premiär.

Läs de nya riktlinjerna för PRS

Samlingssida för Filminstitutets åtgärder med anledning av covid-19

För frågor kontakta
Magdalena Jangard, enhetschef Produktionsstöd
magdalena.jangard@filminstitutet.se
08-665 11 48Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg