2022-08-08 09:47Branschmeddelanden

Tillfällig lektör assisterar dokumentärfilmskonsulent

Svenska Filminstitutet tillsätter en lektör för att assistera vikarierande dokumentärfilmskonsulent Cecilia Lidin under perioden 1 september 2022 till 31 mars 2023.

Dokumentärfilmskonsulenten Cecilia Lidin som vikarierar för föräldralediga Anna Weitz har blivit rekryterad till Danska filmskolan som ämneslärare för dokumentärfilmsregissörslinjen. Tjänsten är på 50% varför Cecilia fortsätter som konsulent på Svenska Filminstitutet på halvtid fram till att Anna är tillbaka 31 mars 2023.

För att säkerställa handläggningen av inkomna ansökningar och kvalitetssäkra stödgivningen kommer Cecilia att ha stöd av en lektör. Det är Gitte Hansen, för många en välkänd profil med mer än 25 års erfarenhet av den nordiska och internationella dokumentärfilmsbranschen med fokus på utveckling, produktion, finansiering och distribution. I sina roller som säljagent, exekutiv producent och handledare har hon även följt den svenska branschen och dess filmskapare genom åren.

Perioden som omfattas är 1 september 2022 till 31 mars 2023. Filminstitutets policy för jäv och intressekonflikter kommer som alltid att beaktas.

– Vi gläder oss åt den danska dokumentärfilmens möjligheter att utvecklas genom Cecilias djupa och breda kunskap inom dokumentärfilm som lärare vid Danska filmskolan. Eftersom Cecilia är vikarie under en kortare period hos oss blev en lösning med en assisterande lektör den bästa tänkbara givet situationen, säger Magdalena Jangard, chef Produktionsstöd vid Filminstitutet.

Läs mer här om våra filmkonsulenter.


För frågor, kontakta
Magdalena Jangard, enhetschef Produktionsstöd
magdalena.jangard@filminstitutet.seOm Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand
Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg