2021-02-15 10:50Branschmeddelanden

Talent to Watch – stöd till talangutveckling med anledning av covid-19

Regeringen gav 2020 Filminstitutet i uppdrag att fördela 375 miljoner kronor av det stödpaket om 1,5 miljarder kronor som utlysts till kulturområdet. Talent to Watch är ett nytt regionalt krisstöd riktat till nya röster och kreatörer. De första två åren söks och fördelas stödet vidare av regionala verksamheter. Stödet har en total budget på 50 miljoner kronor över tre år (2021–2023).

Syftet med stödet är att säkerställa att nya röster/talanger får möjligheter att utvecklas och etablera sig. Med nya röster/talanger menas i detta fall manusförfattare, producenter och regissörer som ännu inte har hittat in i den svenska filmproduktionens ekosystem. Stödet har ett fokus på att inkludera idag saknade perspektiv och berättelser.

Stödet är avsett att gå till projekt inom spelfilm och hybrid med fiktionsfokus. De första två åren kan stödet enbart sökas av filmfonder, filmverksamheter/regionala resurscentrum och regionala produktionscentrum. De nya rösterna och kreatörerna kan därefter söka stöd för sina projekt i de olika regionerna. Under 2023 kan stödet sökas av svenska produktionsbolag med projekt kopplat till debutanter/nya röster, som utvecklats inom eller utanför Talent to Watch.

Riktlinjerna för Talent to Watch har tagits fram i samverkan med en referensgrupp bestående av representanter från nitton regionala verksamheter.

Läs mer om stödet och sök här
Talent to Watch – stöd till talangutveckling med anledning av covid-19

För frågor, kontakta:
Lina Norberg Johansson, Talangansvarig
lina.norberg@filminstitutet.se 08-665 12 27

Patrik Axén, Produktionscontroller
patrik.axen@filminstitutet.se 08-665 12 01

Samlingssida för Filminstitutets åtgärder med anledning av covid-19Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg