2023-02-20 21:20Branschmeddelanden

Talent to Watch 2023 – regional talangutveckling och stöd till produktion av film

Idel talanger pitchade nyligen på Nordic Film Market på Göteborg Film Festival. Foto: Jan Göransson, Svenska FilminstitutetIdel talanger pitchade nyligen på Nordic Film Market på Göteborg Film Festival. Foto: Jan Göransson, Svenska Filminstitutet

Den treåriga satsningen Talent to Watch går in i sitt sista och avslutande år. Syftet med stödet är att säkerställa att nya röster och talanger i hela landet får möjligheter att utvecklas och etablera sig i den svenska filmbranschen, trots utmanande tider på grund av covid-19-pandemin. Sista året utökas stödet och förutom spelfilm inkluderas även dokumentärfilm i satsningen.

Likt de två första åren, 2021-2022, kan svenska regioner söka stöd för produktion av kort spelfilm samt utveckling av lång spelfilm. Nytt är att regioner även kan söka stöd för produktion av kort dokumentärfilm samt utveckling av lång dokumentärfilm. Se vidare riktlinjer för stödbelopp och övriga villkor. Deadline för det regionala stödet är 1 mars 2023.

Som tidigare kommunicerats kan produktionsbolag/producenter sista året söka produktionsstöd för lång spelfilm som utvecklats regionalt inom Talent to Watch. Dessutom kan produktionsbolag söka stöd för produktion av dokumentärfilm i olika format och som mottagit regionalt utvecklingsstöd eller deltagit i ett regionalt talangprogram. Se vidare riktlinjer för stödbelopp och övriga villkor. Deadline för produktionsbolag att söka stöd är 1 september 2023.

Deadline för regioner att söka stöd är 1 mars 2023.

 Deadline för produktionsbolag att söka stöd är 1 september 2023.

Läs mer och sök

För frågor kontakta
Lina Norberg Johansson, Controller och talangansvarig
lina.norberg@filminstitutet.se
08-665 12 27

Patrik Axén, Controller
patrik.axen@filminstitutet.se
08-665 12 01

Elisabeth Blumenthal, Administratör
elisabeth.blumenthal@filminstitutet.se
08-66512 59


Ämnen: Talang

Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg