2022-06-21 13:28Branschmeddelanden

Talent to Watch - 25 miljoner till produktionsstöd för långfilm

Under tre år, 2021-2023 ska stödet Talent to Watch fördela 50 miljoner kronor till talanger som ännu inte är riktigt etablerade i filmbranschen. Stödet ska även inkludera röster med perspektiv som är bristfälliga eller helt saknas i filmen och det ska öka mångfalden av konstnärliga uttryck och berättelser. Nu öppnas möjligheten att hos Filminstitutet söka produktionsstöd till lång spel- eller hybridfilm

 

De två första åren, 2021 och 2022, har utvecklingsmedel till lång spelfilm och hybrider samt produktionsmedel till kortfilm utdelats till talangerna av regionerna.

Under 2023 kommer produktionsmedel till lång spelfilm och hybrider att kunna sökas av svenska produktionsbolag med projekt kopplat till debutanter/nya röster, som redan utvecklats med minst ett stöd inom Talent to Watch. Den totala summan är 25 miljoner kronor och stödet ska gå till 4-6 filmer.

 

Deadline för produktionsmedel till lång spelfilm och hybrider är den 1 september nästa år, 2023.

 

Talangerna och producenterna som söker produktionsmedel ska ha erfarenhet av minst två konstnärligt intressanta kortfilmer. Producent och manusförfattare kan vara mer erfarna men regissören ska inte ha etablerat sin röst inom den svenska filmvärlden och ännu inte ha långfilmsdebuterat i Sverige.

 

I september kommer det att på Filminstitutet.se finnas mer detaljerad information om vad som gäller i ansökningsförfarandet.

 

Kontakter:

Lina Norberg Johansson, ansvarig talangutveckling lina.norberg@filminstitutet.se

Hanna Sohlberg, filmkonsulent Moving Sweden hanna.sohlberg@filminstitutet.se

 

 

 

 

 

 

 


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.

Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg