2022-02-28 10:09Branschmeddelanden

Svenska Filminstitutet utlyser två nya krisstöd  

Filminstitutet fortsätter fördelningen av krisstöd och utlyser nu ett stöd till intäktsbortfall för filmer med beviljat lanseringsstöd som kan sökas av distributörer, samt en andra omgång av stöd till stabilisering och omställning för biografer. Dessutom har krisstödsmedel fördelats under februari till biografer för stabilisering och omställning.

Stöd till intäktsbortfall för film med lanseringsstöd
Syftet med stödet är att kompensera distributörer för intäktsbortfall som uppkommit med anledning av covid-19. Stödet kan sökas för att kompensera intäktsbortfall för biografvisningar per filmtitel för perioden 1 januari – 31 mars 2022.

Ansökningsperioden för stödet är 4 – 19 april 2022. Ansökan görs genom Filminstitutets ansökningstjänst.

Läs mer om stödet och riktlinjerna här

Stöd till stabilisering och omställning för biografer
Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för biografer i hela landet att främja publikens möte med filmen och att bidra till stabilisering och utveckling av sin filmvisningsverksamhet. Stödet kan sökas av biografägare registrerad hos Filmägarnas kontrollbyrå som genomfört öppna filmvisningar under perioden 1 januari – 31 mars 2022.

Ansökningsperioden för stödet är 4 – 19 april 2022. Ansökan görs genom Filminstitutets ansökningstjänst.

Läs mer om stödet och riktlinjerna här

Filminstitutet fördelar 50 miljoner till biografer
Den 14 februari har Filminstutet beviljat 50 miljoner kronor i stöd till biografer för stabilisering och omställning. Beräkningsgrund för stödet har varit biografens genomförda öppna filmvisningar av svensk och internationell långfilm under referensperioden 1 oktober – 31 december 2021.

198 sökande biografägare har beviljats stöd till en summa av 50 000 000 kronor.

Se alla biografer som beviljats stöd

För frågor, kontakta
Helena Simonsson, tf enhetschef Distribution & visning
helena.simonsson@filminstitutet.se
08-665 11 96

Samlingssida för Filminstitutets åtgärder med anledning av covid-19Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.