2021-11-17 13:08Branschmeddelanden

Svenska Filminstitutet utlyser nytt stöd till stabilisering för biografer

Filminstitutet fortsätter fördelningen av krisstöd och utlyser nu ett nytt stöd till stabilisering för biografer. Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för biografer i hela landet att främja publikens möte med filmen samt att ge biograferna möjlighet till stabilisering och omställning.

Det nya stödet ska skapa möjlighet för biograferna i landet att stabilisera sin verksamhet och göra nödvändiga investeringar och utvecklingsarbete för att möta publikens behov. Det kan till exempel handla om stärkt marknadsföringsarbete eller investeringar i lokal och teknik. Stödet ska bidra till att landets invånare fortsatt ska ha en biograf inom rimligt avstånd, och som med hög teknisk standard och god visningsmiljö kontinuerligt visar film. 

– Ser man till biograferna i de mindre städerna är det just detta som är behovet. Syftet med stödet är att ge alla biografer i hela landet möjlighet till stabilisering efter över ett och ett halvt år med pandemi och publikrestriktioner. Det är viktigt att biograferna ska kunna klara sig genom att visa film igen och att de ska få möjlighet till omställning för att locka tillbaka publiken till den vita duken, säger Helena Simonsson, tf enhetschef Distribution & visning.

Stödet delas ut per antal genomförda öppna visningar av samtliga svenska och internationella filmer under perioden 1 oktober till 31 december 2021 och baseras på öppna visningar i Bioguiden. Ansökningsperioden är 12 – 21 januari 2022.

Förutsatt att inga nya publikrestriktioner kommer börja gälla är detta den sista inplanerade utlysningen till biografägare vad gäller de särskilda krisstödsmedel som fördelats av regeringen. Totalt har biograferna då fått cirka 350 miljoner kronor från perioden 12 mars 2020 till 31 december 2021.

Läs riktlinjerna för Stöd till stabilisering och omställning för biografer här

För frågor, kontakta
Helena Simonsson, tf enhetschef Distribution & visning
helena.simonsson@filminstitutet.se
08-665 11 96

Samlingssida för Filminstitutets åtgärder med anledning av covid-19Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.