2021-03-01 08:33Branschmeddelanden

Svenska Filminstitutet utlyser ny omgång krisstöd till biografer

Filminstitutet har nu publicerat nya riktlinjer för omgång fyra och fem av stöd för intäktsbortfall på biografer.

Filminstitutet fortsätter fördelningen av krisstöd med en ny omgång till biografer för intäktsbortfall med anledning av covid-19 under perioderna januari – februari 2021 och mars – april 2021.

Ansökningsperioden för detta stöd är 1 – 12 mars. Notera att det är samma ansökningsblankett för båda perioderna.

Sök stödet och läs riktlinjerna här

För frågor, kontakta:
Kristin Engstedt, enhetschef Distribution och visning
kristin.engstedt@filminstitutet.se, 08-665 12 95

David Sundquist Ballester, administratör
david.sundquist.ballester@filminstitutet.se, 08-665 11 69

Samlingssida för Filminstitutets åtgärder med anledning av covid-19Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg