2022-03-31 08:30Branschmeddelanden

Svenska Filminstitutet utlyser ny omgång av stöd till biografer

Filminstitutet fortsätter fördelningen av krisstöd och utlyser nu en tredje omgång av stöd till stabilisering och omställning för biografer. Inför denna omgång har stödet förändrade riktlinjer och gäller visningar av värdefull film som fått lanseringsstöd från Svenska Filminstitutet.

Förutom att stödet ska bidra till möjligheten att stabilisera och utveckla ordinarie filmvisningsverksamhet så att landets invånare fortsatt ska ha en biograf inom rimligt avstånd, ger det biografer ett incitament till att bredda filmutbudet genom att programsätta värdefull film.

Stödet kan sökas för att ge ekonomiskt utrymme till nödvändig utveckling av biografens filmverksamhet och delas ut per öppen visning av ny svensk och utländsk värdefull långfilm som har fått lanseringsstöd från Filminstitutet och som visats under perioden 1 april – 30 juni 2022. Visningarna ska vara registrerade som öppna visningar i Bioguiden.

Ansökningsperioden för stödet är 16 - 26 augusti 2022. Ansökan görs genom Filminstitutets ansökningstjänst.

Läs riktlinjerna för stödet här

Lanseringsstödda filmer med premiärdatum 2022

För frågor, kontakta
Helena Simonsson, tf enhetschef Distribution & visning
helena.simonsson@filminstitutet.se
08-665 11 96

Samlingssida för Filminstitutets åtgärder med anledning av covid-19Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.