2021-02-01 14:16Branschmeddelanden

Svenska Filminstitutet fördelar drygt 70 miljoner till biografer

En ny omgång krisstöd har nu fördelats till biografer. Det är den tredje omgången krisstöd från resterande medel 2020 i regeringens krisstöd till visningsområdet.

Denna omgång har varit specifikt riktad till biografägare för intäktsbortfall under perioden oktober – december 2020. Totalt 250 ansökningar som innefattar 795 salonger har inkommit och 70 039 175 kronor har fördelats och betalas under denna vecka.

Alla biografer som beviljats stöd

För frågor, kontakta:
Kristin Engstedt, enhetschef Distribution och visning: kristin.engstedt@filminstitutet.se, 08-665 12 95

Samlingssida för Filminstitutets åtgärder med anledning av covid-19Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg