2021-11-24 08:12Branschmeddelanden

Svenska Filminstitutet fördelar drygt 43 miljoner till dramaserieproduktion

En ny omgång krisstödsmedel har nu fördelats till svensk dramaserieproduktion för ökade kostnader med anledning av covid-19. Stödet ska minimera de negativa effekterna av pandemin och bidra till att säkra återväxten inom film- och tv-branschen.

Stödet relaterar till fullfinansierade projekt med inspelningsstart mellan 1 augusti 2020 och 1 augusti 2021.

  • Antal sökande 28 bolag, varav 25 kvalificerade sig enligt stödets villkor.
  • Summa beviljade stöd cirka 43,4 miljoner kronor.

För frågor, mejla
krisstod@filminstitutet.se

Eller kontakta
Richard Stones, Enhetschef Administration Produktionsstöd
richard.stones@filminstitutet.se
08-665 11 87

Samlingssida för Filminstitutets åtgärder med anledning av covid-19Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.