2021-11-10 10:58Branschmeddelanden

Svenska Filminstitutet fördelar drygt 43 miljoner till biografer

En ny omgång krisstödsmedel har nu fördelats till biografer för intäktsbortfall.

Denna gång gäller stödet för perioden 1 juli – 30 september 2021. Syftet med stödet är att stärka biografägare som förlorat biljettintäkter för öppna visningar som en konsekvens av covid-19.

Beräkningsgrund för intäktsbortfallet har varit biografens biljettintäkter för öppna filmvisningar under referensperioden 1 juli – 30 september 2019 jämfört med inspelade intäkter för perioden 1 juli – 30 september 2021. I beräkningen har även hänsyn tagits till antal öppna dagar under aktuell period 2021.

Av totalt 146 sökande biografägare med 664 salonger har 139 sökande beviljats stöd till en summa av 43 060 948 kronor.

Se alla biografer som beviljats stöd

För frågor, kontakta
Helena Simonsson, tf enhetschef Distribution & visning
helena.simonsson@filminstitutet.se
08-665 11 96

Samlingssida för Filminstitutets åtgärder med anledning av covid-19Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.