2021-02-25 08:26Branschmeddelanden

Svenska Filminstitutet fördelar 60 nya miljoner kronor till svensk film

Filminstitutet har fått i uppdrag att fördela 60 miljoner av det stödpaket om totalt 500 miljoner kronor som regeringen beslutade idag. De nya medlen kommer i huvudsak att gå till området spridning och visning.

– Vår strategi under det gångna året har varit att agera snabbt, handlingskraftigt och rättssäkert. Det kommer vi fortsätta med. Vi kommer se till att skyndsamt få ut dessa 60 miljoner kronor till den del av filmbranschen som behöver den mest och först. De nya medlen behöver främst gå till området spridning och visning, men innan vi kan gå in i detalj på hur fördelningen ser ut behöver vi stämma av med branschen, säger Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet.

– Biografer har det väldigt tufft nu. Vi har en fortlöpande dialog med branschrepresentanter för att kunna optimera effekten av stöden. Dessa nya medel är mycket välkomna och vi står redo att få ut dem till svensk filmbransch så fort som möjligt, säger Kristin Engstedt, enhetschef Distribution och visning.

För frågor, kontakta:
Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet
anna.serner@filminstitutet.se, 08-665 12 70

Kristin Engstedt, enhetschef Distribution och visning
kristin.engstedt@filminstitutet.se, 08-665 12 95

Samlingssida för Filminstitutets åtgärder med anledning av covid-19Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg