2020-12-18 10:33Branschmeddelanden

Svenska Filminstitutet fördelar 250 miljoner kronor i krisstöd

Som tidigare aviserats i budgetpropositionen avsätter regeringen en miljard kronor i krismedel till kulturbranschen. Idag meddelades att 250 miljoner kronor av dessa kommer fördelas genom Filminstitutet. Dessutom meddelades idag att ytterligare en halv miljard tillskjuts kultursektorn i början av 2021. Fördelningen av dessa medel är ännu inte klar.

Situationen för den svenska filmbranschen har förvärrats betydligt sedan i våras och hela film- och dramaområdet är än mer ansatt. Bland annat handlar det om nya kostnader som en konsekvens av covid-19. Det fördyrar produktionerna och de långtgående konsekvenserna av detta är idag svåra att bedöma.

Internationella finansieringar uteblir eller reduceras. Tidigare överenskommelser upphör och nya finansiella samarbeten är mycket svåra att få till. Sammantaget ger detta en osäkerhet framåt vilket i sin tur gör det extremt svårt att planera produktioner, inspelningar och lanseringar.

Parallellt med detta är biografernas, distributörernas och filmfestivalernas framtid oerhört oviss med stora intäktsbortfall och ökande kostnader. Filmbranschen är ett ekonomiskt ekosystem där olika delar av branschen är beroende av varandra.

– Nu fortsätter vi den nära dialog vi har med representanter för branschorganisationer och andra branschföreträdare, för att säkerställa att krisstödet ger rätt effekt, säger Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet.

För frågor, kontakta
Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet
anna.serner@filminstitutet.se, 08-665 12 70

Kristina Colliander, avdelningschef Filmstöd
kristina.colliander@filminstitutet.se, 08-665 11 87

Samlingssida för Filminstitutets åtgärder med anledning av covid-19Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg